W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy. Po południu projektem zajęła się sejmowa komisja, która zarekomendowała przyjęcie propozycji bez poprawek i jeszcze tego samego dnia odbyło się drugie czytanie projektu.

Sprawdź w LEX: Emerytury i renty >

Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Sprawdź w LEX: Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów >

"Trzynastą emeryturę" dostaną także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Czytaj też: Limity dorabiania do emerytury i renty >

- Ustawa jest ważna dla osób starszych przebywających na emeryturach i rentach. - Ustawa ułatwi im życie, udzieli wsparcia, która pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta i dba o Polaków na emeryturach i rentach. Po latach pracy dla Polski zasłużyli sobie, zapracowali sobie na to wsparcie – powiedziała w Sejmie minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska .