FPP i CALPE zaprezentowało program gospodarczy, który gwarantowałby stabilność rozwoju gospodarki. Jego autorzy oszacowali, że koszty wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców wynoszą rocznie 7 mld zł. - W ubiegłym roku spośród 14,2 mln ubezpieczonych 47 proc. skorzystało ze zwolnienia lekarskiego, którzy średnio spędzili 36 dni na zwolnieniach chorobowych - stwierdziła ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich Grażyna Spytek-Bandurska.

Przypomniała, że obecnie składkę chorobową płacą pracownicy 2,45 proc., a za pierwsze 33 dni choroby pracownik otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia, która jest kosztem pracodawcy zatrudniającego na umowę o pracę.

Sprawdź w LEX: Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy? >

FPP proponuje wprowadzenie zmian w ubezpieczeniu chorobowym. Za czas choroby pracownik powinien otrzymywać zasiłek choroby w wysokość 80 proc. wynagrodzenia, finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy. - Efektem zmian w ubezpieczeniu chorobowym dla pracodawców byłoby zmniejszenie ryzyka ekonomicznego wiązanego z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, a dla pracownika zwiększenie szansy nawiązania takiego stosunku pracy - zaznacza Spytek-Bandurska.

Sprawdź w LEX: Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia >

 


 

Dofinansowanie systemu ochrony zdrowia

Zdaniem FPP polski system ochrony zdrowia jest głęboko niedofinansowany. Dlatego FPP rekomenduje wprowadzenie PPZ - Pracowniczych Planów Zdrowotnych.

Sprawdź w LEX: Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego >

Główne założenia tego systemu to:

  • dobrowolne uczestnictwo w automatycznym zapisem i bazowa składka w wysokości 0,75 proc. podstawy wymiaru składki zdrowotnej
  • zwiększenie odliczenia składki zdrowotnej z 7,75 proc. do 8 proc. podstawy wymiaru partycypującym w PPZ
  • możliwość korzystania z PPZ również przez osoby nie pozostające w stosunku pracy (np. przedsiębiorcy)
  • odliczanie składek przeznaczonych na dodatkowy zakres ubezpieczenia w PPZ zarówno przez pracodawcę jak i pracownika

 

Według FPP koszt wprowadzenia zachęt fiskalnych w postaci PPZ wyniósłby 2,4 mld zł. - Szacujemy, że przy 70 proc. partycypacji w PPZ poziom finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia wzrósłby o 6 proc. Ponadto wprowadzenie PPZ potencjalnie zwiększyłoby liczbę dni absencji chorobowych w roku o ponad 10 mln i ograniczyłoby koszt wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o blisko 800 mln zł rocznie. Zakładamy, że bezpośrednim efektem przyjęcia rekomendowanych rozwiązań będzie zwiększenie poziomu PKB o ok. 0,2 proc. - uważa przewodniczący FPP, prezes CALP Marek Kowalski.

Sprawdź w LEX: Alkohol w drodze z pracy do domu a zasiłek chorobowy >

FPP postuluje również wprowadzenie proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społecznie przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów do ubezpieczenia społecznego. Zdaniem organizacji przyniosłoby to do budżetu odpowiednio 7,8 mld zł oraz 3,2 mld zł. Ponadto FPP chce uszczelnienia szarej strefy w gospodarce. Apeluje m.in. o uproszczenie systemu podatkowego, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz ograniczenie liczby regulacji, koncesji i pozwoleń.

Czytaj też: Fundusz Pracy sfinansuje część "trzynastej emerytury" >>>