Za przyjęciem ustawy zmieniającej przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej głosowało 228 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Siedmiu posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów opozycji w trakcie prac nad rządowym projektem, zgodnie zresztą z sugestią Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Ustawa wprowadza możliwość płacenia niższych składek na ZUS (czyli tzw. Mały ZUS+) przez drobnych przedsiębiorców. Składki przedsiębiorców mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tys. zł.

Przepisy wejdą w życie 1 lutego 2020 r.

Zobacz również: W styczniu 2020 roku tzw. Mały ZUS na starych zasadach