Rzecznik MŚP chce przyspieszenia prac nad projektem ustawy franczyzowej

Rynek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się do premiera o przyśpieszenie prac nad projektem ustawowej regulacji dotyczącej franczyzy i wyznaczenie konkretnych terminów prac legislacyjnych. Przypomina, że pod koniec 2022 r. złożono wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych, ale od tego czasu prace jednak nie posunęły się naprzód.

13.06.2023

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.

Finanse publiczne

W 2024 r. ma nastąpić ożywienie gospodarcze, a PKB wzrośnie o 3 proc. Średnioroczna inflacja spadnie do 6,6 proc., na co wpłynie m.in. stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych. Bezrobocie na koniec 2024 r. ma wynieść 5,3 proc.– wynika z założeń do projektu budżetu na 2024 r., które zostały we wtorek przyjęte przez rząd.

13.06.2023

Uczelnie policji i straży pożarnej będą akademiami

Policja Szkolnictwo wyższe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zmieni nazwę na „Akademia Pożarnicza”, a Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) na „Akademia Policji w Szczytnie”. Nowe nazwy mają podkreślać ogólnoakademicki status tych uczelni oraz naukowy profil działalności. Powstanie też nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

13.06.2023

Coraz więcej cudzoziemców studiuje i kończy studia w Polsce

Szkolnictwo wyższe

W roku akademickim 2021-22 studiowało w Polsce blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o ponad 4,7 tys. więcej, niż rok wcześniej. Studenci stanowią obecnie ponad 7,3 proc. ogółu pobierających naukę w naszym kraju. W 2021 r. wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce było blisko 16 tys. osób z zagranicy i jest to wzrost, bo w 2019 r. było ich ok. 14,7 tys., a w 2017 r - ok. 11,4 tys.

13.06.2023

Oferta w przetargu złożona - możliwości korekt ograniczone

Zamówienia publiczne

Wraz z ofertą wykonawca często jest obowiązany składać tzw. przedmiotowe środki dowodowe, takie jak: etykiety, certyfikaty, próbki, opisy, plany, projekty, rysunki czy wzory. Wiele wątpliwości budzi to, czy i w jakich sytuacjach można coś w tych dokumentach zmienić. Zarówno zamawiający, jak i oferenci nie mogą być pewni, czy postępują prawidłowo. Istnieje bowiem ryzyko odrzucenia oferty.

13.06.2023

Płaca minimalna szybko rośnie i zaburza proporcje na rynku pracy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do prawie 4,5 tys. złotych. Gdy inne płace rosną wolniej, osoby bez doświadczenia, podejmujące „pierwszą” pracę oraz te o niskich kwalifikacjach, mogą zarabiać tyle, co pracownicy z wykształceniem i stażem pracy. Reforma minimalnej płacy oraz przemyślany mechanizm jej waloryzacji to konieczność. W przeciwnym razie coraz więcej Polaków będzie pracowało za pensję minimalną.

13.06.2023

CIT albo VAT – firmy pomagające Ukrainie mają problem z jednym lub drugim

CIT VAT Doradca podatkowy Ukraina

Spółki składające zeznanie CIT za 2022 r. mogą mieć duży kłopot z rozliczeniem darowizn na cele pomocy Ukrainie. Fiskus już teraz w trakcie kontroli „wyrzuca” z kosztów uzyskania przychodów darowizny pieniężne oraz wsparcie dla podmiotów spoza listy uprawnionych. W VAT jest odwrotnie - darowizny pieniężne są neutralne, a w przypadku rzeczowych wszystko zależy od tego, do kogo trafiły.

13.06.2023

Zamiast renaturyzacji regulacja, która nie pomoże Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko

Eksperci pozarządowi wątpią, czy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry rzeczywiście pomoże przyrodzie. Wytykają, że zaproponowane rozwiązania zamiast odbudować ekosystem, coraz bardziej regulują i zabudowują rzekę. Brakuje natomiast instrumentów służących choćby do skutecznego monitoringu oraz uszczelnienia systemu pozwoleń wodnoprawnych.

13.06.2023

Związkowcy sądów i prokuratury niezadowoleni z porozumienia ws. podwyżek - szykują się protesty

Wymiar sprawiedliwości

Jednorazowa gratyfikacja zamiast podwyżki wynagrodzenia m.in. dla pracowników sądów i prokurator - to wynika z porozumienia podpisanego tuż przed długim weekendem czerwcowym przez rząd i "Solidarność". "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury już mówi, że nie spełnia to jej postulatów ani oczekiwań i nawołuje do wyjścia na ulice. Inni związkowy mówią wprost o policzku w twarz i apelują do "Solidarności" o zerwanie porozumienia.

12.06.2023

Eksperci KPMG: Wyrok TSUE w sprawie oprocentowania nadpłat może mieć szersze znaczenie

CIT VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Wydany 8 czerwca 2023 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzający, że polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE, to kolejny przełom w podejściu do traktowania funduszy zagranicznych z państw trzecich (tj. spoza UE / EOG) inwestujących w Polsce. Jego znaczenie praktyczne może być jednak szersze - piszą Joanna Sadkiewicz i Piotr Prandecki z KPMG w Polsce.

12.06.2023

Warsztaty terapii zajęciowej z wyższym dofinansowaniem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

O 1800 zł rocznie wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w 2023 oraz 2024 roku i w latach następnych - zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Nowe przepisy weszły w życie 7 czerwca.

12.06.2023

Prawie połowa skarg w NSA rozpoznana w ciągu roku

Wymiar sprawiedliwości VAT Prawo gospodarcze

W 2022 roku najwięcej skarg kasacyjnych dotyczyło podatków. Aż 76 proc. skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał na posiedzeniu niejawnym. W postępowaniach przed NSA wystąpiło 1329 radców prawnych, 822 adwokatów i 538 doradców podatkowych – wynika ze sprawozdania NSA za 2022 r.

12.06.2023

Kończą się prace nad Krajowym Rejestrem Mediatorów, ale Sejm może nie zdążyć

Wymiar sprawiedliwości

Pracę nad projektem ustawy wprowadzającej Krajowy Rejestr Mediatorów są już na ostatniej prostej. Jak informuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, trwa analiza uwag. Samo uruchomienie rejestru było planowane na trzeci kwartał 2023 roku, ale problemem mogą być prace w Sejmie, bo zbliża się koniec kadencji.

12.06.2023

Skarbówka pozna dane sprzedających przez internet

Rynek i konsument PIT Doradca podatkowy Nowe technologie Prawo gospodarcze

Już na początku 2024 r. operatorzy platform sprzedażowych mają przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dane o osobach, które handlują za pośrednictwem tych platform. Raportowanie ma objąć tych, którzy dokonują ponad 30 transakcji rocznie lub na łączną kwotę ponad 2 tys. euro. Zdaniem ekspertów limit łatwo będzie przekroczyć, a efektem mogą być spory co do tego, czy sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą.

12.06.2023

Nowe obowiązki dla dyrektorów szkół - stworzą procedury ochrony dzieci przed przemocą

Prawo karne Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Trwają prace nad zmianami, które mają zapewnić wyższe standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Oznacza to również nowe obowiązki dla szkół - dyrektorzy będą musieli stworzyć m.in. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Za nieprzestrzeganie przepisów grozić będą kary, w skrajnych przypadkach nawet więzienie.

12.06.2023

Ustawa kaucyjna trafi wreszcie do Sejmu, a system ruszy w 2025 roku

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Rosną szanse na przyjęcie ustawy kaucyjnej w tej kadencji parlamentu. To stwarza możliwość uniknięcia wysokich opłat za niewywiązanie się z określonych w ramach Unii Europejskiej poziomów recyklingu. Ale przysporzy przedsiębiorcom nowych obowiązków. Ci ostatni uważają również, że w krótkim czasie uruchomienie systemu kaucyjnego jest praktycznie niemożliwe.

12.06.2023

Frankowicz może mieć trudniej z zabezpieczeniem spłaty rat kredytu, chyba że TSUE mu pomoże

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie od 1 lipca, mogą znacznie utrudnić uzyskiwanie przez frankowiczów zabezpieczenia spłat rat kredytu. Dlatego, że zażalenia na taką decyzję "przechodzą" do sądów drugiej instancji. A ich decyzje do tej pory szły w kierunku nieudzielania takich zabezpieczeń. Ratunkiem może być jednak TSUE, który 15 czerwca zajmie się zabezpieczeniami w sprawach frankowych.

12.06.2023

Po rozwodzie trzy miesiące szansy na zmianę nazwiska, ale nie można przymuszać

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna

W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego rozwiedziony małżonek może zdecydować się na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed ślubem. Oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Drugi małżonek nie może go tego przymusić albo mu tego zabronić.

11.06.2023

Polski wiceminister próbował zatrzymać unijną rezolucję przeciwko przemocy 

Prawo karne Prawo unijne

Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wiceminister Sebastian Kaleta zgłosił w piątek 9 czerwca br. w Luksemburgu weto podczas posiedzenia Rady UE w sprawie o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz rezolucji w sprawie osób LGBT. Według wiceministra i jego szefa ta regulacja ma na specjalnych zasadach, w sposób preferencyjny i wybiórczy, traktować bezpieczeństwo osób LGBT w Unii Europejskiej.

10.06.2023

Na urlopie pada deszcz? Turysta może ubezpieczyć się od brzydkiej pogody

W ubezpieczeniach parametrycznych nie musi zajść szkoda, żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Wystarczy, że zostanie spełniony warunek określony w umowie, którym może być wszystko, co jest mierzalne w obiektywny sposób i niezależne od ubezpieczonego. Może to być np. opad deszczu w określonej wysokości. Rozwiązania w tym zakresie po raz pierwszy w Polsce zaczynają proponować biura podróży.

10.06.2023