Instytucje mają współpracować z kontrolą skarbową

Uzupełnienie kręgu podmiotów zobowiązanych do współdziałania o sądy i państwowe osoby prawne oraz dookreślenie obecnie obowiązujących form współpracy zakłada nowe rozporządzenie regulujące...

25.05.2011

Czas pracy kierowców będzie dokładniej dokumentowany

Pracodawca wyda zaświadczenie potwierdzające, że kierowca odpoczywał lub pozostawał w gotowości do pracy. Wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego...

25.05.2011

Korekta Kodeksu

Samorząd terytorialny

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian dla gmin.

24.05.2011

Sąd częściej wyda wyrok bez rozprawy

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Nowe przepisy w sposób znaczący zmodyfikują zasady...

24.05.2011

Egzekucja administracyjna będzie nagradzana

Mają się zmienić stawki prowizji dla naczelnika urzędu skarbowego i komornika skarbowego kierującego komórką egzekucyjną Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w...

24.05.2011

Pawlak: mniej z opłat górniczych dla samorządów

Wicepremier Waldemar Pawlak spodziewa się, że Senat wprowadzi zmiany do uchwalonej w kwietniu przez Sejm noweli prawa geologicznego i górniczego. Chodzi m.in. wzrost wysokości opłat eksploatacyjnych...

24.05.2011

Rząd chce zaostrzyć przepisy o lobbingu

Urzędnik musiałby ujawniać każdy kontakt, nawet telefoniczny, z lobbystą. Ten zaś co roku szczegółowo raportować do CBA o swojej działalności Restrykcyjne, szczegółowe przepisy nowej ustawy o...

24.05.2011

Rząd: wkrótce koniec "lokat antybelkowych"

Zmianę zasad zaokrąglania w naliczaniu podatku od zysków niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych (tzw. podatku Belki) przewidują przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów założenia do projektu...

24.05.2011

Kredyt technologiczny na nowych zasadach

Maksymalna dotacja do tego rodzaju inwestycji to 4 mln zł. Warunki jej uzyskania nie będą już uzależnione od wielkości sprzedaży produktów lub usług Dzisiaj weszła w życie długo wyczekiwana przez...

23.05.2011

Lekarz z naganą sprzed 2010 r. odwoła się do SN

Zamiast kasacji lekarzowi będzie przysługiwać apelacja od wyroku sądu lekarskiego II instancji. Taka zmiana wcale nie musi oznaczać, że będzie łatwiej odwołać się od jego wyroków....

23.05.2011