Z założeń do budżetu na 2012 rok, które tydzień temu przyjęła Rada Ministrów, wynika, że od 1 stycznia minimalna płaca musi wzrosnąć co najmniej o 5,4 proc., czyli do kwoty co najmniej 1461 zł. Taki wzrost jest zagwarantowany na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
– Nie spodziewam się, aby rząd zaproponował wyższą kwotę od tej, którą gwarantują przepisy – mówi Adam Ambrozik, ekspert Pracodawców RP. Oznaczałoby to wzrost wydatków z budżetu, bo z wysokością najniższej płacy powiązane są inne świadczenia i zobowiązania (np. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z urlopu wychowawczego).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna