Prezydent podpisał pakiet ustaw zdrowotnych

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności występowania na drogę sądową, umożliwi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą...

19.05.2011

Komitet RM przyjął projekt specustawy na Euro 2012

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek projekt tzw. specustawy dotyczącej bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. MSWiA chce, by Rada Ministrów zajęła się tą...

19.05.2011

W czerwcu sądy mogą powoływać doręczycieli

Od 31 maja w sądach powszechnych będą mogły być tworzone sądowe służby doręczeniowe. Tak wynika z opublikowanego 16 maja rozporządzenia ministra sprawiedliwości....

19.05.2011

Naukowcy nie będą uznawani za hakerów

Osoby tworzące programy umożliwiające dostęp do cudzych systemów komputerowych mogą być posądzone o przestępstwo. Niejasności w przepisach mają zlikwidować zmiany w kodeksie karnym....

18.05.2011

Rząd doprecyzowuje przepisy o VAT

Dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i...

18.05.2011

Bardziej liberalna sprawozdawczość w spółkach

Biegły rewident nie będzie musiał badać sprawozdania założycieli spółki w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, obejmujących np. zbywalne papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, jeżeli...

18.05.2011

Zawieszenie firmy będzie liczone w dniach

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł zawiesić prowadzenie firmy nawet na 30 dni i nie straci ciągłości uprawnień z ubezpieczenia społecznego....

18.05.2011

Będą zmiany w licencjonowaniu maklerów i doradców

Przedstawiciele instytucji działających na rynku kapitałowym rozmawiają z resortem finansów i KNF w sprawie licencji dla maklerów i doradców inwestycyjnych. Jeśli dojdzie do porozumienia, certyfikaty...

17.05.2011

RPD proponuje poprawki do ustawy o pieczy zastępczej

Wyższe kwalifikacje dla asystentów rodzinnych, ograniczenie adopcji ze wskazaniem - to niektóre z uwag Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, które...

17.05.2011

Przedsiębiorcy skorzystają z informacji publicznej

Firmy będą mogły korzystać z zasobów informacyjnych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy ma poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw, których...

17.05.2011

Nowe dowody dopiero w 2013 roku

Termin wydawania nowych dowodów osobistych zostaje przesunięty na 1 stycznia 2013 r. Przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji...

17.05.2011