Prezydent podpisał ustawy

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski podpisał we wtorek pięć ustaw....

08.06.2011

Trzeba będzie płacić za informacje z Intrastatu

Organy celne będą pobierać opłatę za dane o rzeczowym obrocie towarowym z zagranicą. Tryb udostępniania danych oraz wysokość opłat zostały określone w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez...

08.06.2011

Petycje wreszcie doczekają się odrębnej regulacji

Do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o petycjach, który ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do...

08.06.2011

Rząd zmienia przepisy o stypendiach w KSAP

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Projekt został przygotowany ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału...

08.06.2011

W Senacie m.in. pakiet atomowy

Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się m.in. pakietem atomowym, który obejmuje nowelizację ustawy Prawo atomowe oraz tzw. ustawę inwestycyjną. Rozwiązania te mają od strony...

07.06.2011

Sejm będzie pracował nad zmianą prawa bankowego

Kluby poselskie skierowały do komisji finansów publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe, dotyczący przekształcania oddziałów instytucji kredytowych w bank krajowy....

07.06.2011

Centra Informacji Prawnej poinformują o przepisach

Każdy obywatel bezpłatnie uzyska informacje prawne. Będą ich udzielać punkty w miastach wojewódzkich. Z pomocą przyjdą absolwenci prawa bez aplikacji. Od połowy 2012 r. ma rozpocząć działalność...

07.06.2011

Nowe przepisy do walki z terroryzmem i ksenofobią

Do pięciu lat więzienia za publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie, np. w internecie, treści mogących być instruktażem dla terrorystów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, którą we wtorek...

07.06.2011

Klient będzie miał 14 dni na odstąpienie od kredytu

Pożyczki w wysokości do 255 550 zł zostaną objęte przepisami nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Klient odstępujący od umowy zapłaci odsetki za czas korzystania z kredytu to jedna ze zmian, jakie...

06.06.2011

Opieka nad dziećmi i młodzieżą na nowo

Niedawne nowelizacje przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało...

06.06.2011

Sprawowanie pieczy zastępczej zwolni z podatku

Do ustawy o podatku od spadów i darowizn mają zostać wprowadzone regulacje, które zwalniać będą otrzymane przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka spadki i darowizny,...

05.06.2011

Rząd dofinansuje zakup podręczników

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem "Wyprawka szkolna". Pomoc ta jest jedną z form...

05.06.2011