Zmiany w zatrudnieniu skazanych

Więźniowie z najwyższymi kwalifikacjami zarobią najwięcej, najmniej pomocnicy. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych...

02.06.2011

Opieka nad dziećmi i młodzieżą na nowo

Samorząd terytorialny

Niedawne nowelizacje przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

01.06.2011

MPiPS waloryzuje progi dochodowe

Dostosowanie wysokości progów dochodowych oraz świadczeń rodzinnych do tempa inflacji przewiduje projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został skierowany...

01.06.2011

Zmiany w ustroju sądów jeszcze w czerwcu?

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski liczy na to, iż jeszcze w czerwcu Sejm uchwali przygotowywaną od wielu miesięcy nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prace nad projektem...

01.06.2011

Płatnicy odprowadzą 1 proc. podatku na rzecz OPP

Zwiększenie liczby podatników wspierających finansowo organizacje pożytku publicznego poprzez instytucję 1 proc. ma na celu projektowana nowelizacja ustawy o PIT, która zakłada zmianę przepisów w...

01.06.2011

Oddziały zagranicznych banków zmienią się w banki

Możliwe będzie przekształcenie oddziału instytucji kredytowej, działającego na terenie Polski, w bank krajowy w formie spółki akcyjnej - taką m.in. możliwość przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę...

31.05.2011

Więcej osób odpowie za finanse publiczne

Resort finansów chce rozszerzyć katalog osób podlegających przepisom o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zmniejszone mają być jednak kary za takie przewinienia.

31.05.2011

Parki narodowe znowu będą mogły zarabiać

Parki narodowe przekształcone zostaną w państwowe osoby prawne. Dzięki temu będą mogły osiągać przychody z różnych źródeł, zatrzymywać je i przeznaczać na ochronę przyrody oraz wartości kulturowych...

31.05.2011

Rząd przyjął projekty specustaw na Euro 2012

Rząd przyjął we wtorek projekty ustaw o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Euro 2012. Premier Donald Tusk powiedział, że jest przekonany, iż...

31.05.2011

Sądy mogą już tworzyć własną pocztę

Są podstawy prawne do organizowania sądowej służby doręczeniowej. 31 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie warunków organizacji sądowej służby doręczeniowej....

31.05.2011

Winiety zastąpione e-mytem już za miesiąc

Od lipca tego roku ma być wprowadzony w Polsce elektroniczny system poboru opłat na ponad 1500 km autostrad i dróg krajowych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień...

31.05.2011

Prezydent odznaczył sędziów rodzinnych

Prezydent Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia sędziom rodzinnym oraz osobom zasłużonym w działalności na rzecz polskiego prawa rodzinnego. Odznaczenia wręczył we wtorek minister w...

31.05.2011