Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Strażnicy miejscy dostaną nowe zadania

Funkcjonariusze zajmą się wystawianiem mandatów m.in. za wydobywanie piasku czy kopanie dołów. Dzięki temu sądy będą miały mniej pracy....

27.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia.

26.05.2011

Sędzia obwiniony o załatwianie spraw syna

Sąd Najwyższy 24 maja przekazał sprawę sędziego Mariana S. do ponownego rozpoznania dostrzegając w wyroku I instancji zbyt pobieżną ocenę dowodów. Sędzia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 40 letnią...

26.05.2011

Sejm za ochroną związkowców przed zwolnieniem z pracy

Związkowcy zatrudnieni w swoich zakładach na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Od 25 maja 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień...

26.05.2011

Senat za grzywnami za brak ewidencji odpadów

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Przewiduje ona wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków...

26.05.2011

Łatwiej będzie utworzyć nową gminę

W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic będzie się mogło odbyć referendum lokalne przewiduje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, nad którą...

26.05.2011

Prezydent podpisał ustawę o refundacji leków

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o refundacji leków, która wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych - poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie...

26.05.2011