Kontrowersje wokół zmian w ustawie lobbingowej

Jutro rząd zajmie się projektem założeń do ustawy lobbingowej. Będzie musiał rozstrzygnąć poważne rozbieżności co do jej przepisów między Julią Piterą a Michałem Bonim. Spór między ministrami dotyczy...

30.05.2011

Szef BCC: niebezpieczne zmiany ustawy lobbingowej

Wieloletnia już dyskusja nad założeniami do ustawy lobbingowej, autorstwa Julii Pitery, Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych,...

30.05.2011

Biznes chwali zmiany w KSH, ale nie wszystkie

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach zaproponowała uchylenie art. 585 Kodeksu spółek handlowych, pozwalającego na ściganie z urzędu osób działających na szkodę spółki. Jednak...

30.05.2011

Kolejne zmiany w Kodeksie wyborczym

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian....

30.05.2011

Rząd chce zaostrzyć walkę z korupcją

Urzędnicy będą musieli ujawniać krewnych pracujących w administracji. Taki obowiązek przewiduje projekt założeń do ustawy o unikaniu konfliktu interesów, który przygotowała minister Julia Pitera z...

30.05.2011

Przewoźnicy będą mieli bliżej do sądu

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z karą nałożoną przez Inspekcję Transportu Drogowego, może się skarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tam gdzie mieszka bądź ma siedzibę....

30.05.2011

Kilka zmian w sposobie wykonywania budżetu państwa

Tylko dysponent części budżetowej będzie mógł ustanawiać wszystkich podległych dysponentów, tj. zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia, co umożliwić ma mu swobodne kształtowanie struktury i...

30.05.2011

Gmina zarejestruje pełnomocnictwa na wybory

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wszystkie czynności związane z pełnomocnictwami obciążą gminy....

29.05.2011

MZ chce zmienić zasady prowadzenia badań klinicznych

Publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń oraz wprowadzenie przejrzystych procedur związanych z wydawaniem pozwoleń...

29.05.2011

Więcej rzepaku w paliwie

Do 7 proc. estrów rzepakowych można będzie dodać do oleju napędowego. Stacje benzynowe będą musiały wyraźnie oznakować dystrybutory z większym dodatkiem biopaliw. Sejm uchwalił w piątek nowelizację...

28.05.2011

Senat za uregulowaniem handlu emisjami

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmie emisję z instalacji przemysłowych, a także z operacji lotniczych - przewiduje ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów...

27.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011