Rząd chce uderzyć w spam ustawą

Właściciele skrzynek e-mailowych, którzy są zalewani ofertami banków, księgarni czy dilerów samochodowych, będą mogli łatwo zabronić dalszego przesyłania niechcianych informacji. Nasze prawo ma być...

16.06.2011

Zmiany w nauczaniu religii

Począwszy od nowego roku szkolnego aż do 2016 r. do szkół wprowadzany będzie nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej.

16.06.2011

O treści wyroku sąd zawiadomi telefonicznie

Łatwo sprawdzimy, co zrobiono w danej sprawie. W sieci znajdą się informacje o terminach rozpraw. Takie m.in. rozwiązania przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w...

16.06.2011

Spółdzielca zagłosuje przez pełnomocnika

Rząd nie chce już przygotowywać 35., kolejnej nowelizacji prawa spółdzielczego. Sporządził projekt założeń do zupełnie nowej ustawy o prawie spółdzielczym. Na walnym zgromadzeniu osobę fizyczną...

15.06.2011

Kary za nielegalną pracę na razie bez zmian

Polska może nie zdążyć na czas z wdrożeniem unijnych przepisów o karach dla firm za zatrudnienie cudzoziemca bez prawa pobytu. Termin na ich wprowadzenie mija 20 lipca 2011 roku, a rządowe centrum...

15.06.2011

Zwiększona kontrola kontroli operacyjnej

Zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu nad czynnościami operacyjnymi wywiadu skarbowego, wprowadzenie tzw. zgody następczej, zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli...

15.06.2011

ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani

14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń...

14.06.2011

MS komplikuje wybory ławników

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie regulujące zasady wyboru ławników sądowych. Ponieważ procedura ta już się rozpoczęła, minister sprawiedliwości zaoferował gminom wyjście z tej kłopotliwej...

14.06.2011

Niezdolny do pracy szybciej dostanie rentę

Zmiany zasad przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

14.06.2011

Po 1 lipca obwodnice miast będą płatne

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień wyjaśnia dlaczego nowy system elektronicznego poboru opłat, który zacznie obowiązywać od 1 lipca obejmie także obwodnice miast....

14.06.2011

Rząd zajmie się ustawą o odwróconej hipotece

Ustawa o odwróconej hipotece wkrótce trafi pod obrady rządu. Obecnie firmy oferują seniorom świadczenia w zamian za prawo do ich nieruchomości po śmierci na podstawie kodeksu cywilnego....

14.06.2011

Więcej kontroli nad koleją

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie mógł nakładać kary na przewoźników oraz nadzorować układanie i wprowadzanie rozkładów jazdy - zakłada przyjęta przez rząd we wtorek nowelizacja ustawy o...

14.06.2011

Usługi przewozowe: licencje zamiast zezwoleń

Zamiast licencji na krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy będą zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, nad którym...

14.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski