Kary finansowe pomogą egzekwować kontakty z dziećmi

Sąd będzie mógł ukarać finansowo osobę, która utrudnia rodzicowi przyznane kontakty z dzieckiem. Prawomocne postanowienie sądu będzie łatwiej wyegzekwować, bo nie będzie wymagało klauzuli...

26.05.2011

Becikowe może być ograniczone

Bogatsi nie mieliby otrzymać zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Posłowie szykują też zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych....

26.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia....

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert

Samorząd terytorialny

25 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów...

25.05.2011

Ukrywasz tożsamość w sieci – licz się z blokadą

Anonimowe wpisy umieszczane przez użytkowników serwisów będą automatycznie usuwane, jeśli ktoś powiadomi, że łamią prawo. Takie rewolucyjne zmiany pojawiły się w projekcie założeń do nowelizacji...

25.05.2011

Mandat zapłacimy także kartą

Od 25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie, które pozwoli m.in na opłacanie mandatów kartą płatniczą, a także wprowadza jednolity wzór mandatu karnego....

25.05.2011

PO: poseł nie powinien być rzecznikiem ubezpieczonych

Poseł PO Sławomir Neumann zapowiedział w środę przygotowanie projektu, który uniemożliwi łączenie mandatu posła i rzecznika ubezpieczonych. Inicjatywa jest wynikiem przerwanego w środę posiedzenia...

25.05.2011

Opłaty za dane od Służby Celnej

Przetwarzanie danych udostępnianych z systemów informatycznych Służby Celnej ma podlegać opłacie. Ministerstwo Finansów przygotowało w tej sprawie odpowiedni projekt rozporządzenia....

25.05.2011

Instytucje mają współpracować z kontrolą skarbową

Uzupełnienie kręgu podmiotów zobowiązanych do współdziałania o sądy i państwowe osoby prawne oraz dookreślenie obecnie obowiązujących form współpracy zakłada nowe rozporządzenie regulujące...

25.05.2011

Szybka darowizna na wypadek śmierci zamiast spadku

Szykuje się rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym: pojawi się darowizna na wypadek śmierci. Z senackim projektem nowelizacji kodeksu cywilnego w tej sprawie ma się dziś w pierwszym czytaniu zapoznać...

25.05.2011

Czas pracy kierowców będzie dokładniej dokumentowany

Pracodawca wyda zaświadczenie potwierdzające, że kierowca odpoczywał lub pozostawał w gotowości do pracy. Wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego...

25.05.2011

Korekta Kodeksu

Samorząd terytorialny

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian dla gmin.

24.05.2011