Prezydent podpisał nowelę Kodeksu wyborczego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz Kodeksu wyborczego; nowela zmienia w ośmiu okręgach wyborczych liczbę możliwych do uzyskania...

29.04.2011

Nowe formularze celne

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy stosowanych w prawach celnych przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany na stronie resortu finansów....

29.04.2011

Premier wyznaczy zastępcę wójta

W przypadku choroby czy tymczasowego aresztowania wójta, burmistrza i prezydenta, premier wyznaczy osobę, która w zastępstwie obejmie władzę w gminie....

29.04.2011

Będą tzw. poziome odwołania w procedurze cywilnej

Sejm wprowadził w czwartek do postępowania cywilnego instytucję tzw. odwołania poziomego, czyli do innego składu sądu tej samej instancji. Taką zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego zaproponowali...

29.04.2011

Sejm: kary grzywny za brak ewidencji odpadów

Wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków związanych z prowadzeniem zbiorczego zestawienia danych o odpadach - przewiduje uchwalona w...

29.04.2011

Sejm o ochronie związkowców przed zwolnieniem z pracy

Pracownicy należący do związków zawodowych zatrudnieni na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje projekt...

28.04.2011

Gminy będą lepiej kontrolować kąpieliska

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrza wymogi czystości wobec wody w kąpieliskach, jednak zmniejsza zakres kontroli jakości wody, jaką musi przeprowadzać organizator kąpieliska, a zatem m.in....

28.04.2011

Sejm znowelizował ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej...

28.04.2011

Myśliwi nadal będą mogli strzelać do psów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie przewiduje odebrania myśliwym prawa legalnego odstrzeliwania psów i kotów. W tym tygodniu projekt ma wpłynąć do Sejmu....

28.04.2011