Szef MSZ skoordynuje współpracę rozwojową

Cele, zasady, formy współpracy rozwojowej i podstawowe definicje, a także zadania i koordynacyjna rola ministra spraw zagranicznych oraz podmioty zaangażowane w realizację współpracy rozwojowej,...

16.02.2011

Celnicy pod kontrolą komisji lekarskich

Stan zdrowia funkcjonariusza celnego wymagany do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym będzie ustalany przy uwzględnieniu utworzonego wykazu schorzeń i ułomności oraz zdolności do...

15.02.2011

Nie będzie już ucieczki od "podatku Belki"

Od lipca tego roku mają zniknąć jednodniowe lokaty bez podatku, pozwalające na unikanie tzw. podatku Belki. Ministerstwo Finansów zamierza zmienić zasady zaokrąglania kwot odsetek, co spowoduje pełne...

14.02.2011

MF: koniec lokat "antybelkowych"

Resort finansów potwierdza oficjalnie, że zamierza rozwiązać problem lokat tzw. "antybelkowych", od których nie odprowadza się 19 proc. podatku. Resort finansów proponuje, by w przypadku zysków z...

14.02.2011

Turnusy rehabilitacyjne bez VAT

Turnusy rehabilitacyjne będą zwolnione z VAT niezależnie od tego, czy organizują je zakłady opieki zdrowotnej czy też inne podmioty. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt...

14.02.2011

Większe uprawnienia dla straży gminnych

Szeroki katalog zadań wykonywanych przez straże gminne (miejskie), a także oczekiwania od strażników szybkiej reakcji wobec sprawców pospolitych wykroczeń, to powód rozszerzenia strażnikom uprawnień...

14.02.2011

MS chce obniżyć stawki za reprezentowanie więźniów

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje prace dotyczące redukowania kosztów związanych z wygórowanymi roszczeniami więźniów, a co się z tym wiąże, dużymi kosztami ich obrony z urzędu ponoszonymi przez...

12.02.2011

Nowy statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 11 lutego 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 18, poz. 92)....

12.02.2011

Wyższe kary dla kierowców za brak OC

Łatwiej będzie zmienić firmę, ale wyższe będą kary za brak OC takie m.in. zmiany przewiduje przygotowywana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

11.02.2011

Izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów

Nadzór nad regionalnymi izbami obrachunkowymi ma przejść do resortu finansów. Dotychczas była to kompetencja ministra spraw wewnętrznych i administracji....

11.02.2011

Przedsiębiorcy za radami nadzorczymi bez pracowników

Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa przewiduje, że pracownicy nie będą mieli prawa wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych państwowych spółek....

11.02.2011

Wywiad środowiskowy na nowych zasadach

Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego dostosowane do ostatnich zmian w pomocy społecznej określa nowe rozporządzenie wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej....

11.02.2011