Kolejne zmiany w Kodeksie wyborczym

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian....

30.05.2011

Kilka zmian w sposobie wykonywania budżetu państwa

Tylko dysponent części budżetowej będzie mógł ustanawiać wszystkich podległych dysponentów, tj. zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia, co umożliwić ma mu swobodne kształtowanie struktury i...

30.05.2011

Biznes chwali zmiany w KSH, ale nie wszystkie

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach zaproponowała uchylenie art. 585 Kodeksu spółek handlowych, pozwalającego na ściganie z urzędu osób działających na szkodę spółki. Jednak...

30.05.2011

Rząd chce zaostrzyć walkę z korupcją

Urzędnicy będą musieli ujawniać krewnych pracujących w administracji. Taki obowiązek przewiduje projekt założeń do ustawy o unikaniu konfliktu interesów, który przygotowała minister Julia Pitera z...

30.05.2011

Przewoźnicy będą mieli bliżej do sądu

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z karą nałożoną przez Inspekcję Transportu Drogowego, może się skarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tam gdzie mieszka bądź ma siedzibę....

30.05.2011

Gmina zarejestruje pełnomocnictwa na wybory

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wszystkie czynności związane z pełnomocnictwami obciążą gminy....

29.05.2011

MZ chce zmienić zasady prowadzenia badań klinicznych

Publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń oraz wprowadzenie przejrzystych procedur związanych z wydawaniem pozwoleń...

29.05.2011

Więcej rzepaku w paliwie

Do 7 proc. estrów rzepakowych można będzie dodać do oleju napędowego. Stacje benzynowe będą musiały wyraźnie oznakować dystrybutory z większym dodatkiem biopaliw. Sejm uchwalił w piątek nowelizację...

28.05.2011

Senat za uregulowaniem handlu emisjami

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmie emisję z instalacji przemysłowych, a także z operacji lotniczych - przewiduje ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów...

27.05.2011

Strażnicy miejscy dostaną nowe zadania

Funkcjonariusze zajmą się wystawianiem mandatów m.in. za wydobywanie piasku czy kopanie dołów. Dzięki temu sądy będą miały mniej pracy....

27.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski