Sejm za ochroną związkowców przed zwolnieniem z pracy

Związkowcy zatrudnieni w swoich zakładach na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Od 25 maja 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień...

26.05.2011

Sędzia obwiniony o załatwianie spraw syna

Sąd Najwyższy 24 maja przekazał sprawę sędziego Mariana S. do ponownego rozpoznania dostrzegając w wyroku I instancji zbyt pobieżną ocenę dowodów. Sędzia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 40 letnią...

26.05.2011

Kary finansowe pomogą egzekwować kontakty z dziećmi

Sąd będzie mógł ukarać finansowo osobę, która utrudnia rodzicowi przyznane kontakty z dzieckiem. Prawomocne postanowienie sądu będzie łatwiej wyegzekwować, bo nie będzie wymagało klauzuli...

26.05.2011

Prezydent podpisał ustawę o refundacji leków

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o refundacji leków, która wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych - poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie...

26.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia....

26.05.2011

Becikowe może być ograniczone

Bogatsi nie mieliby otrzymać zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Posłowie szykują też zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych....

26.05.2011

Senat za grzywnami za brak ewidencji odpadów

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Przewiduje ona wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert

Samorząd terytorialny

25 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów...

25.05.2011

Szybka darowizna na wypadek śmierci zamiast spadku

Szykuje się rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym: pojawi się darowizna na wypadek śmierci. Z senackim projektem nowelizacji kodeksu cywilnego w tej sprawie ma się dziś w pierwszym czytaniu zapoznać...

25.05.2011

Mandat zapłacimy także kartą

Od 25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie, które pozwoli m.in na opłacanie mandatów kartą płatniczą, a także wprowadza jednolity wzór mandatu karnego....

25.05.2011

Instytucje mają współpracować z kontrolą skarbową

Uzupełnienie kręgu podmiotów zobowiązanych do współdziałania o sądy i państwowe osoby prawne oraz dookreślenie obecnie obowiązujących form współpracy zakłada nowe rozporządzenie regulujące...

25.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski