Sędziowie z sądów wojskowych przejdą do powszechnych

Możliwość przechodzenia sędziów z likwidowanych wojskowych sądów garnizonowych do sądów powszechnych przewiduje nowelizacja prawa o ustroju sądów wojskowych.Senat wprowadził w czwartek 11 drobnych...

14.04.2011

W sprawach cywilnych bez opłaty podstawowej

Usuniecie opłaty podstawowej z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych to jeden z celów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w...

14.04.2011

Samorządy pohandlują deficytami

Założenia do ustawy o regule dla samorządów mają być gotowe w ciągu dwóch tygodni. Ministerstwo Finansów może wprowadzić rozwiązania korzystne dla lokalnych władz, np. możliwość handlu deficytami....

14.04.2011

Koalicja i opozycja za zakazem hazardu w internecie

Posłowie klubów PO i PSL, jak i opozycji zadeklarowali w środę w Sejmie poparcie dla zakazu organizowania hazardu w internecie. Podczas debaty nad projektem nie zgłoszono poprawek; głosowanie w...

13.04.2011

Numer rejestracyjny zostanie przypisany do auta

Rząd wydał wojnę nieuczciwym kierowcom, którzy cofają liczniki przy sprzedaży używanych samochodów. Dane o przebiegu samochodu i liczbie zmian właścicieli znajdą się w centralnej ewidencji pojazdów...

13.04.2011

Senat nie zajmie się teraz ustawą o refundacji leków

W środę po godz. 10 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. rządowymi ustawami zdrowotnymi. Wbrew pierwotnym planom Izba na tym posiedzeniu nie zajmie się ustawą o refundacji leków....

13.04.2011

Więcej biokomponentów w paliwach

Ułatwienie przedsiębiorcom wywiązywania się z obowiązku stosowania minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w transporcie, to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu...

13.04.2011

Aptekarz musi znać język polski

Farmaceuci z innych krajów Unii Europejskiej, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, muszą potwierdzić nie tylko swoje kwalifikacje, lecz także dobrą znajomość języka polskiego....

13.04.2011

Wewnętrzna kontrola skarbowa zastąpi resortową

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

13.04.2011

Będzie roczny plan kontroli w skarbówce

Kontrole w urzędach i izbach skarbowych będą planowane w okresach rocznych. Plany będzie zatwierdzał minister finansów do końca roku poprzedzającego rok kontroli....

13.04.2011

W Sejmie drgnęły prace nad ustawą medialną twórców

Projekt ustawy o mediach publicznych, który przygotował Obywatelski Komitet Mediów Publicznych. Jako poselski, zgłasiły go kluby PO i PiS, ale od wielu miesięcy leży on w parlamencie, w środę zajęła...

13.04.2011

Rząd uporządkuje ruch pojazdów nienormatywnych

Jest wiele niejasności w kwestii wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Zgłaszają je zarówno organy wydające pozwolenia, jak i podmioty ubiegające się o ich wydanie. Dlatego rzad...

13.04.2011