Gmina zarejestruje pełnomocnictwa na wybory

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wszystkie czynności związane z pełnomocnictwami obciążą gminy....

29.05.2011

Więcej rzepaku w paliwie

Do 7 proc. estrów rzepakowych można będzie dodać do oleju napędowego. Stacje benzynowe będą musiały wyraźnie oznakować dystrybutory z większym dodatkiem biopaliw. Sejm uchwalił w piątek nowelizację...

28.05.2011

Senat za uregulowaniem handlu emisjami

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmie emisję z instalacji przemysłowych, a także z operacji lotniczych - przewiduje ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów...

27.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Strażnicy miejscy dostaną nowe zadania

Funkcjonariusze zajmą się wystawianiem mandatów m.in. za wydobywanie piasku czy kopanie dołów. Dzięki temu sądy będą miały mniej pracy....

27.05.2011

Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów przed sądami rejonowymi z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania...

27.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia.

26.05.2011

Sędzia obwiniony o załatwianie spraw syna

Sąd Najwyższy 24 maja przekazał sprawę sędziego Mariana S. do ponownego rozpoznania dostrzegając w wyroku I instancji zbyt pobieżną ocenę dowodów. Sędzia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 40 letnią...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Od 25 maja 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień...

26.05.2011

Sejm za ochroną związkowców przed zwolnieniem z pracy

Związkowcy zatrudnieni w swoich zakładach na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą...

26.05.2011