Spór o zakres władzy o Krajowej Radzie Prokuratury

Czy Krajowa Rada Prokuratury powinna mieć prawo do kontrolowania pracy poszczególnych prokuratorów i prokuratur - zastanawiali się uczestnicy czwartkowej konferencji KRP. Obok głosów za, padały też...

03.06.2011

Rząd dofinansuje zakup podręczników

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem Wyprawka szkolna. Pomoc ta jest jedną z form...

02.06.2011

Mniej wymagań od kadydatów do policji

Komendant wojewódzki policji będzie mógł wyrazić zgodę, by osoba bez matury kandydowała do służby, wynika z projektu nowelizacji ustawy o policji, który trafił do prac w sejmowej komisji...

02.06.2011

Aplikant po egzaminie wystąpi porzed sądem

Osoby kończące aplikację, ale jeszcze nie wpisane na listy adwokatów lub radców prawnych, będą mogły występować przed sądami. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy w tej sprawie.

02.06.2011

Będą kary za wspieranie terrorystów

Za ułatwianie innej osobie popełnienia przestępstwa terrorystycznego będzie groziło więzienie przewiduje przygotowany projekt nowelizacji kodeksu karnego....

02.06.2011

Zmiany w zatrudnieniu skazanych

Więźniowie z najwyższymi kwalifikacjami zarobią najwięcej, najmniej pomocnicy. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych...

02.06.2011

Opieka nad dziećmi i młodzieżą na nowo

Samorząd terytorialny

Niedawne nowelizacje przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

01.06.2011

Zmiany w ustroju sądów jeszcze w czerwcu?

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski liczy na to, iż jeszcze w czerwcu Sejm uchwali przygotowywaną od wielu miesięcy nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prace nad projektem...

01.06.2011

Płatnicy odprowadzą 1 proc. podatku na rzecz OPP

Zwiększenie liczby podatników wspierających finansowo organizacje pożytku publicznego poprzez instytucję 1 proc. ma na celu projektowana nowelizacja ustawy o PIT, która zakłada zmianę przepisów w...

01.06.2011

MPiPS waloryzuje progi dochodowe

Dostosowanie wysokości progów dochodowych oraz świadczeń rodzinnych do tempa inflacji przewiduje projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został skierowany...

01.06.2011