Kolejne usprawnienia w KRS

Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i...

15.07.2011

Nowe zasady usuwania pojazdów

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku.

14.07.2011

Krytyka projektu dot. używania broni przez policję

Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytykują projekt dotyczący zasad używania broni palnej i środków przymusu przez policję i inne służby. Według działaczy tych organizacji...

14.07.2011

Ustawa o EURO 2012 naruszy standardy prywatności?

Trwające w Sejmie prace nad ustawą mającą zapewnić bezpieczeństwo w trakcie rozgrywek EURO 2012 przebiegają w prawdziwie ekspresowym tempie, mimo że proponowane zmiany są bardzo daleko idące i...

14.07.2011

Rząd przyjął projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej

Likwidację barier prawnych oraz niektórych uciążliwych i kosztownych obowiązków administracyjnych nakładanych na firmy i obywateli - zakłada przyjęty w czwartek przez rząd projekt kolejnej ustawy...

14.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski