Petycje wreszcie doczekają się odrębnej regulacji

Do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o petycjach, który ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do...

08.06.2011

Prezydent podpisał ustawę o handlu emisjami

Prezydent podpisał ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje ona, że handel takimi uprawnieniami obejmie emisję z instalacji przemysłowych, a także z operacji...

08.06.2011

Zmiany w spóldzielniach niezgodne z Konstytucją?

Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych muszą ocenić eksperci od konstytucji, gdyż istnieją obawy, że może on być niezgodny z ustawą zasadniczą - zdecydowała we wtorek sejmowa Komisja...

08.06.2011

Rząd nie ustaje w ułatwieniach dla firm i obywateli

Likwidację 50 obowiązków informacyjnych, których muszą dopełniać obywatele i firmy oraz 29 barier administracyjnych, przewidują założenia kolejnej ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych i...

08.06.2011

Rząd zmienia przepisy o stypendiach w KSAP

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Projekt został przygotowany ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału...

08.06.2011

Prezydent podpisał ustawy

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski podpisał we wtorek pięć ustaw....

08.06.2011

Trzeba będzie płacić za informacje z Intrastatu

Organy celne będą pobierać opłatę za dane o rzeczowym obrocie towarowym z zagranicą. Tryb udostępniania danych oraz wysokość opłat zostały określone w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez...

08.06.2011

Nowe przepisy do walki z terroryzmem i ksenofobią

Do pięciu lat więzienia za publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie, np. w internecie, treści mogących być instruktażem dla terrorystów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, którą we wtorek...

07.06.2011

Sejm będzie pracował nad zmianą prawa bankowego

Kluby poselskie skierowały do komisji finansów publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe, dotyczący przekształcania oddziałów instytucji kredytowych w bank krajowy....

07.06.2011

Centra Informacji Prawnej poinformują o przepisach

Każdy obywatel bezpłatnie uzyska informacje prawne. Będą ich udzielać punkty w miastach wojewódzkich. Z pomocą przyjdą absolwenci prawa bez aplikacji. Od połowy 2012 r. ma rozpocząć działalność...

07.06.2011

W Senacie m.in. pakiet atomowy

Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się m.in. pakietem atomowym, który obejmuje nowelizację ustawy Prawo atomowe oraz tzw. ustawę inwestycyjną. Rozwiązania te mają od strony...

07.06.2011