MF ustala zasady kontroli administracji podatkowej

Kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej od 30 lipca 2010 r. sprawuje minister finansów. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie prawidłowości wykonywania przez nią zadań oraz w...

14.04.2011

Będzie roczny plan kontroli w skarbówce

Kontrole w urzędach i izbach skarbowych będą planowane w okresach rocznych. Plany będzie zatwierdzał minister finansów do końca roku poprzedzającego rok kontroli....

13.04.2011

Numer rejestracyjny zostanie przypisany do auta

Rząd wydał wojnę nieuczciwym kierowcom, którzy cofają liczniki przy sprzedaży używanych samochodów. Dane o przebiegu samochodu i liczbie zmian właścicieli znajdą się w centralnej ewidencji pojazdów...

13.04.2011

Więcej biokomponentów w paliwach

Ułatwienie przedsiębiorcom wywiązywania się z obowiązku stosowania minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w transporcie, to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu...

13.04.2011

Rząd uporządkuje ruch pojazdów nienormatywnych

Jest wiele niejasności w kwestii wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Zgłaszają je zarówno organy wydające pozwolenia, jak i podmioty ubiegające się o ich wydanie. Dlatego rzad...

13.04.2011

Aptekarz musi znać język polski

Farmaceuci z innych krajów Unii Europejskiej, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, muszą potwierdzić nie tylko swoje kwalifikacje, lecz także dobrą znajomość języka polskiego....

13.04.2011

Wewnętrzna kontrola skarbowa zastąpi resortową

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

13.04.2011

Koalicja i opozycja za zakazem hazardu w internecie

Posłowie klubów PO i PSL, jak i opozycji zadeklarowali w środę w Sejmie poparcie dla zakazu organizowania hazardu w internecie. Podczas debaty nad projektem nie zgłoszono poprawek; głosowanie w...

13.04.2011

W Sejmie drgnęły prace nad ustawą medialną twórców

Projekt ustawy o mediach publicznych, który przygotował Obywatelski Komitet Mediów Publicznych. Jako poselski, zgłasiły go kluby PO i PiS, ale od wielu miesięcy leży on w parlamencie, w środę zajęła...

13.04.2011

Surowe sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Firma zamierzająca zatrudnić obcokrajowca spoza UE będzie miała obowiązek zażądania ważnego dokumentu pobytowego, potwierdzającego fakt legalnego pobytu w Polsce. Pracodawca będzie też zobowiązany do...

12.04.2011

Cywilny lekarz zbada żołnierza

W składzie komisji lekarskich orzekających o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego zasiądą cywilni lekarze. Do tej pory musieli w nich uczestniczyć oficerowie lekarze...

12.04.2011

Strefy ruchu ponad pół roku czekają na nowe znaki

Kierowcy łamiący przepisy na osiedlach i parkingach mogą czuć się bezkarni. Nowy przepis w Kodeksie drogowym obowiązuje od 4 września 2010 r. ale brak właściwego oznakowania nie pozwala na nakładanie...

12.04.2011

Rząd za fundacjami politycznymi, ale ma uwagi

Rząd, z pewnymi uwagami, ale pozytywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych i opowiada się za skierowaniem go do dalszych prac parlamentarnych....

12.04.2011