Minister gospodarki pozwala na obniżenie rezerw paliw

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał rozporządzenie, które pozwoli producentom i importerom na znaczące obniżenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw. Może to korzystnie...

07.07.2011

MF za zakazem pokera w internecie; branża przeciw

Poker, który jest grą umiejętnościi nie powinien być zakazany w internecie - uważają przedstawiciele branży. Nie zgadza się z nimi wiceminister finansów Jacek Kapica, powołując się na wyroki sądów i...

07.07.2011

Senat poparł dwie ustawy "pielęgniarskie"

Upomnienie, nagana, kara pieniężna do 10 tys. zł oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu - to kary przewidziane w ustawie samorządzie pielegniarskim. Natomiast ustawa o zawodach pielęgniarki i...

07.07.2011

SKOKi mogą już emitować obligacje

Z dniem 6 lipca br. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. nowelizująca ustawę o obligacjach, która wprowadza możliwość emisji obligacji przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz...

06.07.2011

Prokuratura już na swoim

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP....

06.07.2011

Redukcja obowiązków także dla podatników

Zmiany mające na celu wprowadzenie szeregu uproszczeń w przepisach podatkowych przewiduje kolejny projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców....

05.07.2011

Ustawa o pochówku dzieci martwo urodzonych podpisana

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o cmentarzach, dopuszczającą pochówek dzieci, które urodziły się martwe. Nowelizacja usuwa biurokratyczne przeszkody, z którymi spotykali się...

05.07.2011