Nowe zasady usuwania pojazdów

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku....

26.07.2011

Będą zachęty do zatrudniania więźniów

Przedsiębiorca zatrudniający skazanych będzie mógł otrzymać rekompensatę w wysokości 20 procent ich wynagrodzenia. Taką zasadę wprowadziła uchwalona 3 lutego br. nowewlizacja Kodeksu karne...

25.07.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do...

25.07.2011

Więcej uprawnień dla strażników gminnych

MSWiA planuje wprowadzenie ułatwień dla strażników gminnych w zakresie legitymowania osób oraz postępowania z przedmiotami odebranymi w trakcie kontroli osobistej....

24.07.2011

Prezydent: więcej mieszkańców w samorządzie

Działający w Kancelarii Prezydenta RP zespół zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców i współdziałaniu w działaniach samorządu terytorialnego. Przewiduje on m.in....

23.07.2011

Unia chce usprawnić normalizację

Obecny kształt normalizacji europejskiej jest niezadowalający, procedury są zbyt powolne i nie nadążąją za postępem technicznym. Tak uważa Komisja Europejska, która proponuje przygotowanie nowego...

22.07.2011

MPiPS: minimalne wynagrodzenie w 2012 r. - 1500 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. Zakłada on...

22.07.2011

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nowelizująca m.in. ustawę z 19 grudnia 2008 r. o...

21.07.2011

Sentorowie za ustawą o działalności kulturalnej

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła kilka poprawek do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jedna z nich przywraca zapis obligujący pracownika artystycznego...

21.07.2011

Rada Legislacyjna pozytywnie o pułapce spreadowej

Rada legislacyjna przy premierze pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji Prawa bankowego, które chroni kredytobiorców przed pułapką spreadową. Chociaż niektóre przepisy odbiegają od norm...

21.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski