Premier wyznaczy zastępcę wójta

W przypadku choroby czy tymczasowego aresztowania wójta, burmistrza i prezydenta, premier wyznaczy osobę, która w zastępstwie obejmie władzę w gminie....

29.04.2011

Gminy będą lepiej kontrolować kąpieliska

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrza wymogi czystości wobec wody w kąpieliskach, jednak zmniejsza zakres kontroli jakości wody, jaką musi przeprowadzać organizator kąpieliska, a zatem m.in....

28.04.2011

Sejm znowelizował ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej...

28.04.2011

Myśliwi nadal będą mogli strzelać do psów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie przewiduje odebrania myśliwym prawa legalnego odstrzeliwania psów i kotów. W tym tygodniu projekt ma wpłynąć do Sejmu....

28.04.2011

Będzie można łatwiej wznowić proces karny

Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy i nie zostanie pouczony o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność....

27.04.2011

Ekologiczy tir zapłaci mniej za przejazd

Wszystkie koszty związane z budową autostrady czy drogi ekspresowej zostaną wzięte pod uwagę przy ustalaniu maksymalnej stawki opłaty za przejazd po drogach krajowych wynika z rozporządzenia Rady...

27.04.2011

Rząd chce walczyć z odorem

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt założeń ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, który zmierza do kompleksowego uregulowania tej problematyki.

27.04.2011

Ochrona dla kredytów do 255 tysięcy

Senat na swoim dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy poprawki do ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa zawiera istotne zmiany obowiązków kredytodawców, a także warunki odstąpienia od umowy.

27.04.2011

Lepsza pomoc dla cudzoziemców

Korzystniejsze zasady przyznawania pomocy i dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce przewidują przyjete we wtorek przez Radę Ministrów założenia do...

27.04.2011

Gejom i lesbijkom będzie łatwiej o ślub

Wkrótce koniec kłopotów osób, które chcą zawrzeć jednopłciowe małżeństwo lub partnerski związek za granicą. Urzędy stanu cywilnego nie będą już mogły odmawiać wydania im potrzebnego zaświadczenia....

27.04.2011