Cudzoziemcy – praca bez zezwolenia do 6 miesięcy

Od dzisiaj obowiązują uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejmują one m.in. artystów, a dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy w ciągu roku. W myśl nowego rozporządzenia...

01.08.2011

Zamieszanie wokół wyboru ławników

Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do tych zgłoszeń kandydatów na ławników, które zostały dokonane przed 14 czerwca. A jeżeli...

01.08.2011

Lobbing w sejmie z oświadczeniami

Sejm ułatwił lobbystom pracę na rzecz swoich klientów. Zawodowi i niezawodowi lobbyści będą składać oświadczenia zamiast zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym....

01.08.2011

Głosowanie korespondencyjne już możliwe

W Dzienniku Ustaw Nr 147 opublikowana została kolejna nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2011 r. Zmiana ma na celu poszerzeniu katalogu środków umożliwiających osobom...

31.07.2011

Zadania gmin w związku z jesiennymi wyborami

Organy gmin odegrają kluczową rolę w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza wydała w tej sprawie odpowiednie przepisy....

31.07.2011

Rząd nie wypłaca odszkodowań, lecz zasiłki

Pomoc w postaci zasiłku do 6 tys. zł jest przyznawana powodzianom i poszkodowanym huraganami na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Minister spraw wewnętrznych skierował do wojewodów pismo, w...

31.07.2011

Piwo na stadionach, ale kibice bez kominiarek

Na meczach Euro 2012 nie będzie wolno zasłaniać twarzy. A każdy kto włoży kominiarkę otrzyma mandat do 2 tys. złotych. Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dopuszcza sprzedaż i picie...

30.07.2011

Pawlak: banki już nie utuczą się na różnicy kursów

Sejm uchwalił w piątek ustawy Prawo bankowe i o kredycie konsumenckim dotyczące spreadów walutowych. Ustawa przewiduje, że zadłużeni w walutach obcych będą mogli spłacać kredyty w walucie, w której...

30.07.2011

Nowi pracownicy samorządowi do opłacenia

Samorząd terytorialny

Utworzenie przez gminy klubów dziecięcych jak i nowych żłobków, oznacza konieczność zatrudnienia personelu, a tym samym poniesienia wydatków na ich wynagrodzenia i świadczenia związane z wykonywaną...

29.07.2011

Senat: dyrektor sądu pod silnym nadzorem ministra

Minister sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu, jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, dotyczące działalności danego sądu.To jedna z kilkunastu poprawek,...

29.07.2011

Sejm: 22 ustawy w ekspresowym tempie

Wczoraj późnym wieczorem sejm przegłosował 22 ustawy i dwie uchwały. W sumie podnoszono ręce ponad 80 razy. Posłowie opowiedzieli m.in. się za sprzedażą piwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej...

29.07.2011

Tylko 12 godzin na uwięzi

Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem, obowiązek informowania o napotkanym, porzuconym zwierzęciu, zakaz stałego trzymania psów na łańcuchach - zakłada poselski projekt noweli ustawy o...

29.07.2011

Nowy wyjątek w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

Z dniem 10 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 153, poz. 901), która stanowi wykonanie obowiązku...

28.07.2011

Karta bezpieczeństwa na jachtach morskich

Projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza podział jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne. Zostały doprecyzowane poszczególne wymagania dla większych jachtów...

28.07.2011

Wykup mieszkań TBS

Będzie możliwy wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez posłów projekt zmian w ustawie o niektórych formach popierania...

28.07.2011

Będzie więcej dwujęzycznych informacji

MSWiA planuje poszerzenie katalogu przypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy....

28.07.2011

Senat ma zastrzeżenia do odwoływania dyrektora sądu

Zaproponowana przez rząd nowelizacja Prawo o ustroju sądów powszechnych reformuje wymiar sprawiedliwości, aby stał się bardziej elastyczny mówił w dzisiaj w Senacie Minister Sprawiedliwości Krzysztof...

28.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski