Lotniska zatrudnią prytwane firmy do ochrony

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy Prawo lotnicze, dostosowując ją do przepisów UE. Zgodnie z nią kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach będą mogły zająć się prywatne...

16.07.2011

Ustawy antykorupcyjne dopiero po wyborach

Jeszcze w maju rząd planował przedstawić zmodyfikowany projekt prawa antykorupcyjnego na ostatnich posiedzeniach Sejmu. Sprawę jednak odłożono na później....

16.07.2011

Prezydent podpisał tzw. ustawę śmieciową

Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami....

16.07.2011

Ustawa o usługach płatniczych znowelizowana

Sejm znowelizował w piątek ustawę o usługach płatniczych. Posłowie odrzucili poprawkę, która umożliwiłaby ustanowienie dodatkowych opłat od wypłaty gotówki z bankomatów....

16.07.2011

Ustawa pozwoli na wypowiedzenie odnowionej polisy

Sejm znowelizował w piątek szereg ustaw dotyczących ubezpieczeń. Zmiany umożliwiają m.in. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, gdy klient ma podpisaną już nową umowę....

15.07.2011

Kolejne usprawnienia w KRS

Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i...

15.07.2011