System ma zapewnić powszechny i bezpośredni dostęp do informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt odchodzi nie tylko od wymogu posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który blokował postęp informatyki w sądach, ale też od prostszych form e-weryfikacji, które zastosowano np. w lubelskim e-sądzie.
W piątek Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS, która zgodnie z dodaną poprawką ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Przedłużono o kwartał ten moment, aby Ministerstwo Sprawiedliwości miało czas na wydanie aktów wykonawczych, a zwłaszcza przeprowadzenie odpowiedniego przetargu, gdyż projekt wymaga informatycznego uzbrojenia sądownictwa.
Obecnie Centralna Informacja KRS wydaje wyciągi, zaświadczenia oraz udziela informacji w formie elektronicznej i papierowej, ale moc dokumentów urzędowych (a wymagane są one np. przed sądem czy w urzędach) mają wyłącznie papierowe.

Źródło: Rzeczpospolita