W głosowaniu udział wzięło 414 posłów, za nowelą opowiedziało się 272 parlamentarzystów, przeciw było 141, a jedna osoba się wstrzymała.
Zgodnie z nowelą, zadania związane z kontrolą osób, bagażu, ładunków, poczty, zaopatrzenia pokładowego itd. zarządca lotniska będzie wykonywać przy pomocy Służby Ochrony Lotniska; będzie mógł także zatrudnić zewnętrzną firmę do ochrony osób i mienia.
Znowelizowana ustawa zawiera regulacje prawne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa lotniczego i ochronę lotnictwa cywilnego oraz nadzoru lotniczego, modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej, a także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami.
Komisja infrastruktury przyjęła sprawozdanie podkomisji dotyczące projektu nowelizacji Prawa lotniczego w połowie kwietnia. Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki do projektu i decyzją Sejmu został on ponownie skierowany do sejmowej komisji infrastruktury, która w tym tygodniu rozpatrzyła 19 poprawek. Miały one głównie charakter legislacyjny i porządkujący.
Nowela trafi teraz do Senatu. (PAP)