Firma zatrudni Ukraińca jeśli nie jest zadłużona

Przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika zza wschodniej granicy będzie musiał poinformować powiatowy urząd pracy, że nie ma długów podatkowych i składkowych. Zadeklaruje również, ile będzie płacił...

10.05.2011

Policjanci sprawdzą opłaty za jazdę po drogach

Policja skontroluje, czy kierowcy autobusów i ciężarówek będą włączać urządzenie naliczające opłaty elektroniczne za przejazd po autostradach i drogach krajowych. Elektroniczny system poboru opłat...

10.05.2011

Resort pracy chce uprościć zatrudnianie niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma ułatwić zatrudnianie niań. Wprowadzone rozwiązania umożliwią rodzicom zawierającym umowę z nianią prawidłowe...

09.05.2011

Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Z dniem 17 maja 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli,...

09.05.2011

Ustawa zagwarantuje prędkość internetu

Firmy telekomunikacyjne będą musiały określić minimalną gwarantowaną szybkość Internetu w umowach z klientami. Nie będzie mogła ona być niższa niż 90 proc. prędkości oferowanej w reklamach....

09.05.2011

Mniej ograniczeń na drogach z powodu upałów

Trawa w rolkach i mobilne pracownie mammograficzne będą podróżowały bez przeszkód. Minister infrastruktury chce zmienić rozporządzenie dotyczące zakazu ruchu niektórych pojazdów ogłaszanego z powodu...

09.05.2011

Nowy partner w kancelarii Schoenherr

Paweł Halwa objął stanowisko partnera w warszawskim oddziale środkowoeuropejskiej kancelarii prawnej Schoenherr. Wzmocni on dział prawa spółek, gdzie będzie koncentrował się na obsłudze prawnej fuzji...

08.05.2011

Nowe zasady zatarcia skazania

Od niedzieli zaczyna obowiązywać kilka zmian w kodeksie karnym i procedurze karnej. Na skutek unijnych dyrektyw w polskim kodeksie pojawią się przepisy pozwalające zgrać funkcjonowanie polskiego...

08.05.2011

Zagraniczne wyroki już obowiązują w Polsce

W niedzielę 8 maja wchodzi w życie ustawa z 20 stycznia 2011 r. nowelizująca Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny skarbowy, która wprowadza wymóg uwzględniania w postępowaniu...

08.05.2011

Banki udzielą pomocy finansowej w ramach RPO

Poszerzenie, m.in. o banki, kręgu podmiotów, które mogą udzielać pomocy ze środków utworzonych przez siebie instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych uzyskanych...

06.05.2011

Grzywna za piwo w kajaku

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić słone kary za kierowanie rowerem wodnym, kajakiem czy łodzią żaglową pod wpływem alkoholu. Grzywna ma wynosić minimum 2,5 tys. złotych....

06.05.2011

Znaki opłaty sądowej tylko do końca 2012 roku

Eliminację sposobu uiszczania opłat sądowych w postaci znaków opłaty sądowej przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotowany przez Ministerstwo...

06.05.2011

Kwestie bioetyczne nie będą zapisane w ustawie

Kwestii dotyczących bioetyki nie ureguluje ustawa, ale Konwencja bioetyczna Rady Europy, którą Polska zamierza ratyfikować - wynika z informacji nt. prac sejmowej podkomisji, która zajmuje się m.in....

05.05.2011

E-sąd będzie tańszy i sprawniejszy

Większe uprawnienia dla powodów i zwolnienie ich z obowiązku wnoszenia opłaty uzupełniającej mają zachęcić do częstszego korzystania z e-sądu....

05.05.2011