Projekt ustawy o cudzoziemcach prawie gotowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł otrzymać maksymalnie na trzy lata, a nie jak teraz na dwa; będzie ono jednocześnie zezwoleniem na pracę - przewidują założenia do projektu ustawy...

15.08.2011

Zły ryczałt za pomoc prawną z urzędu

Ryczałt w wysokości 120 zł za reprezentowanie z urzędu w przypadku skarg na warunki wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania jest zbyt niski oraz nie uwzględnia...

14.08.2011

Polska marka narodowa – Polish Vodka

Rząd postanowił wesprzeć nasz narodowy produkt polską wódkę. Polska jest jednym z największych producentów wódki w Europie, co nie jest w żaden sposób odwzorowane w wizerunku produktów wyjaśnia...

14.08.2011

Orzeczenia dot. kontaktów z dzieckiem inaczej

Z dniem 13 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która w sposób kompleksowy reguluje problematykę wykonywania orzeczeń dotyczących...

14.08.2011

GIODO: kluby sportowe żądają za dużo

Przepisy ustawowe przesądzają, jakie dane osobowe kibiców mogą zbierać kluby piłkarskie. Dodatkowe informacje o nich mogą pozyskiwać tylko za ich zgodą. Można wyciągać od nich adresy, ale nie miejsce...

13.08.2011

Monitor Polski B. czyli pieniądze w błoto

Rząd lekceważy głos przedsiębiorców. Dlatego, że już w tym roku powinien zlikwidować wydawanie Monitora Polskiego B., a nie odkładać tę decyzję na 2013 rok. Są to pieniądze wyrzucone w błoto mówi...

12.08.2011

Nie wszystkie komitety mogą być zarejestrowane

PKW wydała informację o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Zgłaszanie list kandydatów...

12.08.2011

Urzędnicy powinni wykupić polisy OC

Prawie 59 tys. zł kary za swój błąd może zapłacić urzędnik organów centralnych czy naczelnych - ocenia firma doradcza Deloitte, która przeanalizowała obowiązującą od maja ustawę o odpowiedzialności...

12.08.2011

Umowy o pracę na czas określony trzeba zmienić

Dozwolony 24-miesięczny okres w odniesieniu do wielu umów o pracę na czas określony upłynie w dniu 21 sierpnia 2011 r. W przypadku wykorzystania pełnego limitu nie będzie możliwe zawarcie z tym samym...

10.08.2011

Cena kredytu powinna być czytelna

Za dwa tygodnie wejdzie w życie ustawa zakazująca bankom pobierania różnic kursowych przy kredytach zaciągniętych w obcej walucie. - Wszelkie ukryte opłaty i niedopowiedzenia, możliwość zmiany umowy...

10.08.2011

Nakaz leczenia gruźlicy oraz chorób wenerycznych

Rząd zaproponował wczoraj nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ogranicza prawa obywatelskie, takie jak np. przymuszenie do leczenia gruźlicy...

10.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski