Wójt wyznaczy straż przy urnie wyborczej

Najpóźniej 14 dni przed wyborami wójt będzie musiał wskazać osobę odpowiedzialną za nocną ochronę lokalu do głosowania. Obowiązek będzie dotyczył dwudniowych wyborów. Przygotowany przez MSWiA projekt...

25.06.2011

Zmiany w udostepnianiu tajnych dokumentów archiwalnych

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, przedłożone przez ministra kultury i...

25.06.2011

Będą kary za okłamywanie kredytobiorców

Naruszenie przepisów nakładających na kredytodawców obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o kosztach i ryzyku związanych z kredytem podlegać będzie karze. To skutek nowelizacji z 17 maja 2011...

25.06.2011

Prokuratura Generalna na swoim

Samorząd terytorialny

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

24.06.2011

Nowe przepisy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Wchodząca w życie 1 lipca br. ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza również kilka istotnych zmian w obowiązującej obecnie Ustawie z 25 listopada...

24.06.2011

Są przepisy o pracownikach gminnych żłobków

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej....

24.06.2011

Instytucje finansowe co pół roku poinformują o IKZE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o...

24.06.2011

Nowe plany - transportowe

Samorząd terytorialny

Do obowiązków j.s.t. należeć będzie sporządzenie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

23.06.2011

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

Ciągłość odpowiedzialności za ochronę ludzi w każdej sytuacji, a nie jedynie w momencie wystąpienia realnego zagrożenia, mają zapewnić zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, których projekt...

23.06.2011

Policjant zastrzeli terrorystkę w ciąży

Policjant będzie mógł strzelać nawet do kobiet w widocznej ciąży i dzieci jeśli uzna, że mogą dokonać aktu terrorystycznego. I nie musi nawet oddać wcześniej strzału ostrzegawczego taką możliwość...

23.06.2011

Kolej łatwiej skorzysta z unijnych funduszy

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Nowe przepisy wprowadzone...

23.06.2011