Ratownicy usprawiedliwią nieobecności w pracy

Członkowie ochotniczych drużyn ratownictwa morskiego będą mogli korzystać z możliwości zwolnienia od pracy na takich samych zasadach jak ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

27.07.2011

Senat o NIP, dyrektorach sądów i płacach artystów

Senat rozpoczął dzisiaj dwudniowe posiedzenie. Przedmiotem obrad będą ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, nowelizacja ustawy o zasadach...

27.07.2011

Tworzenie funduszy inwestycyjnych bez zezwolenia

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. Celem nowelizacji...

26.07.2011

Nowe zasady usuwania pojazdów

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku....

26.07.2011

Wypadki morskie będą badane wnikliwie

Przy ministrze infrastruktury powstanie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, która zajmie się badaniem wypadków i incydentów morskich. Komisja ma być niezależna, a jej celem będzie ustalenie...

26.07.2011

Finał prac nad ustawą o spreadach

Projekt ustawy o spreadach będzie uchwalony przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje on, że kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu -...

26.07.2011

Sawicki: poszkodowani rolnicy dostaną po 5 tys. zł

Rada Ministrów przyjęła we wtorek program pomocy dla osób poszkodowanych w katastrofach żywiołowych. Rolnicy, którzy stracili co najmniej 30 proc. zbiorów, dostaną 5 tys. zł - poinformował na...

26.07.2011

Rząd o zarządzaniu kryzysowym

Dzisiaj rząd zajmie się nowelizacją ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego i powiadamiania ratunkowego oraz ich zadania i zasady działania...

26.07.2011

Będą zachęty do zatrudniania więźniów

Przedsiębiorca zatrudniający skazanych będzie mógł otrzymać rekompensatę w wysokości 20 procent ich wynagrodzenia. Taką zasadę wprowadziła uchwalona 3 lutego br. nowewlizacja Kodeksu karne...

25.07.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do...

25.07.2011

Więcej uprawnień dla strażników gminnych

MSWiA planuje wprowadzenie ułatwień dla strażników gminnych w zakresie legitymowania osób oraz postępowania z przedmiotami odebranymi w trakcie kontroli osobistej....

24.07.2011

Prezydent: więcej mieszkańców w samorządzie

Działający w Kancelarii Prezydenta RP zespół zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców i współdziałaniu w działaniach samorządu terytorialnego. Przewiduje on m.in....

23.07.2011