Korekta Kodeksu

Samorząd terytorialny

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian dla gmin.

24.05.2011

Sąd częściej wyda wyrok bez rozprawy

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Nowe przepisy w sposób znaczący zmodyfikują zasady...

24.05.2011

Rząd chce zaostrzyć przepisy o lobbingu

Urzędnik musiałby ujawniać każdy kontakt, nawet telefoniczny, z lobbystą. Ten zaś co roku szczegółowo raportować do CBA o swojej działalności Restrykcyjne, szczegółowe przepisy nowej ustawy o...

24.05.2011

Rząd: wkrótce koniec "lokat antybelkowych"

Zmianę zasad zaokrąglania w naliczaniu podatku od zysków niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych (tzw. podatku Belki) przewidują przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów założenia do projektu...

24.05.2011

Egzekucja administracyjna będzie nagradzana

Mają się zmienić stawki prowizji dla naczelnika urzędu skarbowego i komornika skarbowego kierującego komórką egzekucyjną Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w...

24.05.2011

Lekarz z naganą sprzed 2010 r. odwoła się do SN

Zamiast kasacji lekarzowi będzie przysługiwać apelacja od wyroku sądu lekarskiego II instancji. Taka zmiana wcale nie musi oznaczać, że będzie łatwiej odwołać się od jego wyroków....

23.05.2011

Minister przeciw więzieniu za zniesławienie

Już niebawem Trybunał Konstytucyjny ma zbadać konstytucyjność przepisu Kodeksu karnego o znieważeniu prezydenta - powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Opowiedział się też...

23.05.2011

Zawieszony przedsiębiorca nie musi prowadzić ksiąg

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa...

23.05.2011

Kredyt technologiczny na nowych zasadach

Maksymalna dotacja do tego rodzaju inwestycji to 4 mln zł. Warunki jej uzyskania nie będą już uzależnione od wielkości sprzedaży produktów lub usług Dzisiaj weszła w życie długo wyczekiwana przez...

23.05.2011

Karp zatorski chronioną nazwą pochodzenia w UE

Od 9 czerwca b.r. produkowana w trzech gminach Małopolski żywa nieprzetworzona ryba o nazwie "karp zatorski" staje się chronioną nazwą pochodzenia w UE. Tego dnia wchodzi w życie rozporządzenie...

22.05.2011