Kandydaci: wystarczą kopie dokumentów

Zmieniła się lista dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką oraz wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji...

03.08.2011

Zmiany w granicach gmin

Samorząd terytorialny

W dniu 26 lipca 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib niektórych gmin (Dz. U. Nr 158, poz....

02.08.2011

W czwartek ogłoszenie daty wyborów

Prezydent Bronisław Komorowski w czwartek oficjalnie ogłosi datę wyborów do Sejmu i Senatu. Poinformował o tym prezydent na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami. Bronisław Komorowski zapowiedział już...

02.08.2011

Rząd: większa kontrola dróg w czasie budowy

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia...

02.08.2011

Imprezy masowe w Senacie

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy dzisiaj, 2 sierpnia uchwaloną 28 lipca ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe ważne regulacje...

02.08.2011

Jak sporządzić pełnomocnictwo wyborcze?

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie Kodeksu wyborczego zmieniły się zasady sporządzania pełnomocnictw do głosowania w wyborach. Szczegóły całej procedury reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

01.08.2011

Więcej osób do pracy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych rozszerza katalog osób, które mogą być skierowane do wykonywania tego typu zajęć.

01.08.2011

Zamieszanie wokół wyboru ławników

Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do tych zgłoszeń kandydatów na ławników, które zostały dokonane przed 14 czerwca. A jeżeli...

01.08.2011

Cudzoziemcy – praca bez zezwolenia do 6 miesięcy

Od dzisiaj obowiązują uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejmują one m.in. artystów, a dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy w ciągu roku. W myśl nowego rozporządzenia...

01.08.2011

Lobbing w sejmie z oświadczeniami

Sejm ułatwił lobbystom pracę na rzecz swoich klientów. Zawodowi i niezawodowi lobbyści będą składać oświadczenia zamiast zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym....

01.08.2011

Już obowiązuje nowy Kodeks wyborczy

Nieco skorygowany przez Trybunał Konstytucyjny, kodeks wyborczy wprowadza zmiany ważne dla obywateli i partii politycznych. Należą do nich jednomandatowe okręgi do senatu, głosowanie korespondencyjne...

01.08.2011

Rząd nie wypłaca odszkodowań, lecz zasiłki

Pomoc w postaci zasiłku do 6 tys. zł jest przyznawana powodzianom i poszkodowanym huraganami na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Minister spraw wewnętrznych skierował do wojewodów pismo, w...

31.07.2011

Zadania gmin w związku z jesiennymi wyborami

Organy gmin odegrają kluczową rolę w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza wydała w tej sprawie odpowiednie przepisy....

31.07.2011

Głosowanie korespondencyjne już możliwe

W Dzienniku Ustaw Nr 147 opublikowana została kolejna nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2011 r. Zmiana ma na celu poszerzeniu katalogu środków umożliwiających osobom...

31.07.2011

Piwo na stadionach, ale kibice bez kominiarek

Na meczach Euro 2012 nie będzie wolno zasłaniać twarzy. A każdy kto włoży kominiarkę otrzyma mandat do 2 tys. złotych. Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dopuszcza sprzedaż i picie...

30.07.2011

Pawlak: banki już nie utuczą się na różnicy kursów

Sejm uchwalił w piątek ustawy Prawo bankowe i o kredycie konsumenckim dotyczące spreadów walutowych. Ustawa przewiduje, że zadłużeni w walutach obcych będą mogli spłacać kredyty w walucie, w której...

30.07.2011