Kontrole inspekcji pracy w firmach mają mieć częściej charakter prewencyjny. Tak wynika z ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i niektórych innych ustaw. Na ostatnim posiedzeniu cztery poprawki do ustawy (o redakcyjnym charakterze) wprowadził Senat. Teraz trafi ona ponownie do Sejmu. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Zgodnie z nowelą w uzasadnionych przypadkach inspektor pracy będzie mógł odstąpić od ukarania pracodawcy rozpoczynającego działalność i jedynie pouczyć go o sposobach właściwego zorganizowania pracy. Będzie to możliwe także w przypadku, gdy inspektor w trakcie kontroli nie stwierdzi bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz ustali, że pracodawca nie popełnił wykroczenia z winy umyślnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna