Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mają na celu rozszerzenie o artykuły szkolne i odzież dotychczasowej listy towarów, których przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jest zwolnione od podatku VAT. Obecnie zwolnieniu podlega jedynie dostawa produktów spożywczych.
Ponadto rozszerzeniu miałby ulec także katalog podmiotów gospodarczych, którym przysługuje przedmiotowe zwolnienie od podatku. Projekt przewiduje zwolnienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przekażą OPP produkty spożywcze, artykuły szkolne lub odzież, a nie jak dotychczas tylko dla producentów tych towarów.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mają z kolei polegać na dodaniu artykułów szkolnych i odzieży do listy towarów, których koszt wytworzenia lub cena nabycia może być uznana, jako koszt uzyskania przychodu w przypadku przekazania tych towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Celem projektowanej nowelizacji jest stworzenie zachęty dla podmiotów gospodarczych do zwiększenia aktywności w sferze przekazywania towarów pierwszej potrzeby na cele charytatywne poprzez eliminowanie dodatkowych kosztów takiej działalności wynikających z przepisów fiskalnych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.cml.kpp.org.pl, stan z dnia 26 maja 2011 r.