Rząd rozpatrzy też założenia do projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowela ma wprowadzić do krajowego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Chodzi w niej o inne przeznaczenie informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty zostały pierwotnie wyprodukowane.
Termin implementacji dyrektywy UE minął w lutym 2005 r. Polska jest jedynym krajem Unii, który jeszcze nie dostosował do niej swoich przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała nas już w 2008 r.
Nowela ma rozróżniać "dostęp do informacji publicznej", co MSWiA uznaje za prawo polityczne, od "ponownego wykorzystania informacji publicznej", co uznane zostało za prawo gospodarcze. Podstawowym nośnikiem informacji publicznych do ponownego wykorzystania ma być Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Informacje tam zamieszczone będzie można wykorzystywać bezwarunkowo, chyba że wyraźnie zostaną tam zapisane warunki udostępnienia (np. informacja o opłacie).
MSWiA zapowiada, że projekt noweli będzie zawierał przyjazne rozwiązania na skalę jeszcze niespotykaną w Europie. Oprócz prawa do bezwarunkowego wykorzystania informacji, które już są w BIP-ie, resort chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji na cele ponownego wykorzystania (dyrektywa UE pozostawia tu swobodę krajom członkowskim) oraz zasadę, że podmioty chcące ponownie wykorzystać informację dostępną m.in. w BIP nie będą musiały składać wniosków w tej sprawie (w dyrektywie składnie wniosków jest zasadą).
Projekt ma zawierać prawo do skarżenia nie tylko odmowy ponownego wykorzystania, ale także jego warunków (dyrektywa UE wymaga jedynie, by były środki odwoławcze w razie odmowy). Nowela nie będzie miała zastosowania do archiwów państwowych, publicznego radia i telewizji, instytucji kultury, szkół, uczelni wyższych oraz PAN.
Rząd zajmie się ponadto projektem uchwały w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 r.
Rada Ministrów rozpatrzy również projekt nowelizacji ustawy o Kodeksie spółek handlowych oraz projekt zmiany ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce.
Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.(ks/pap)