Przyjęcie jednolitej formy prowadzenia ewidencji jest niezbędne ze względu na konieczność stworzenia w przyszłości ogólnokrajowe ewidencji - bazy danych o kąpieliskach.
Rozporządzenie zawiera również określenie minimalnego zakresu informacji, jaką musi udostępnić osobom kąpiącym się organizator kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Zgodnie z rozporządzeniem, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska umieszczana będzie tablica informacyjna, z której wyczytać będzie można informacje dotyczące m.in. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, ogólnego opisu wody w kąpielisku, sporządzonego w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawionego w języku nietechnicznym.
Z kolei w wypadku miejsc wykorzystywanych do kąpieli, z podobnej do ww. tablicy informacyjnej będzie można dowiedzieć się m.in. o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.
(Dz. U. Nr 91, poz. 527),

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad