Trwają konsultacje społeczne nad założeniami projektu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania mają wdrożyć unijne standardy m.in. w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu.
Projektowana zmiana będzie w pełni uwzględniać aktualne brzmienie art. 20 Dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej). Oznacza to, że umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie w jasnej i zrozumiałej formie określać obowiązki operatora i abonenta.
W celu kompleksowej implementacji dyrektywy o usłudze powszechnej resort infrastruktury zaproponował uzupełnienie katalogu obligatoryjnych elementów umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Chodzi o takie postanowienia, jak wskazanie wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów urządzeń końcowych i minimalną gwarantowaną prędkość transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do internetu. Nie będzie mogła ona być niższa niż 90 proc. prędkości oferowanej w materiałach informacyjnych lub promocyjnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna