Planuje rozszerzyć zakres zwolnień z obowiązkowych ograniczeń w ruchu dla pojazdów przewożących darń rolowaną oraz umożliwić niestosowanie się do zakazów ruchu pojazdów służących do bezpłatnych badań medycznych.

Źródło: Rzeczpospolita