Samorząd prokuratury dostanie więcej uprawnień

Wydawanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących prokuratury i związanych z jej działalnością oraz piecza nad zawodem prokuratora i pracowników prokuratury to niektóre uprawnienia, jakie...

07.04.2011

Prace konserwatorskie bez podatku VAT

Zwolnienie z podatku VAT prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków przewiduje obowiązujące od wczoraj rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od...

07.04.2011

Trybunał Konstytucyjny przyspieszył

Praca nad wnioskami, skargami i pytaniami napływającymi do Trybunału odbywa się sprawniej. - Nie mamy żadnych zaległości w rozpatrywaniu skarg - twierdzi prezes TK prof. Andrzej Rzepliński (na...

07.04.2011

Za rok koniec taksówek bez licencji

Skończy się okazjonalny przewóz osób. W ciągu najbliższego roku "przewozy osób" albo staną się taksówkami, albo znikną z rynku. Gminy nie będą ustalały limitu taksówek na swoim terenie....

07.04.2011

Samorządy uporządkują informacje o swoim mieniu

Projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa ma za zadanie uporządkować przepisy dotyczące przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia...

07.04.2011

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 roku

Już po raz drugi w tym roku podatników dotykają szerokie zmiany w podatku VAT. Obowiązująca od 1 kwietnia ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy...

06.04.2011

Stalking już w Kodeksie karnym

W dniu 5 kwietnia 2011 r. została ogłoszona ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny. Nowelizacja wprowadza do Kodeksu karnego nowe przestępstwo: tzw. stalking....

06.04.2011

Skurczyła się lista priorytetów legislacyjnych

Nawet 15 z 36 ustaw, które znalazły się na liście najważniejszych dla rządu i miały być uchwalone do końca kadencji Sejmu, raczej nie wejdzie w życie. Uda się z OFE, ustawą zdrowotną i oświatową....

06.04.2011

Szkolenia dla opiekunów małych dzieci

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,...

05.04.2011

Prezydent podpisał ustawy o szkolnictwie wyższym

Ustawy reformujące szkolnictwo wyższe wyznaczają bardzo ambitne zadania na przyszłość - powiedział prezydent Bronisław Komorowski we wtorek podczas uroczystości ich podpisania w warszawskim Centrum...

05.04.2011

Mniejsze wymagania dla żłobków

Od 4 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz....

05.04.2011

Zmiana w zasadach wystawiania faktur

Przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku VAT niektórym podatnikom, zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania a także listę towarów i usług, do...

04.04.2011

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań

Z godnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. Nr...

04.04.2011

Od importowanej kazeiny także 5 proc. podatku VAT

Stawka podatku VAT na importowaną kazeinę, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, paszę lub w...

04.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski