Wybory do parlamentu oparte na prawach obywateli

Bardzo dobrze, iż Trybunał Konstytucyjny w środowym wyroku w sprawie Kodeksu wyborczego powołał się na prawa i wolności obywateli z art. 31 ust.3 ustawy zasadniczej, w związku z billboardami i...

20.07.2011

UOKiK: nowe wymagania dla zabawek

Obowiązujące do 20 lipca br. rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej. Nowe regulacje określają obowiązki przedsiębiorców,...

20.07.2011

Kontrola w bankach według Rekomendacji H

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją podjętą jednogłośnie w dniu 19 lipca 2011 r. zmieniła treść Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach....

20.07.2011

MEN: podręczniki obowiązkowo w formie elektronicznej

Podręczniki szkolne mają być wydawane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną. W środę MEN skierował rozporządzenie w tej sprawie do konsultacji społecznych. W ten sposób...

20.07.2011

Odwołanie poziome w procedurze cywilnej

Z dniem 20 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza do procedury cywilnej instytucję tzw. odwołania poziomego, a tym samym...

20.07.2011

Posłowie pracują nad ustawą o języku migowym

Zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej przewiduje projekt ustawy o języku...

19.07.2011

Wybory 2011: niepewność przemawia za starą ordynacją

Jeśli Trybunał Konstytucyjny część przepisów nowego Kodeksu wyborczego przyjmie, a część uzna za niekonstytucyjne, to będziemy mieli problem, jak stosować te nowe regulacje i czy w ich miejsce można...

19.07.2011

Rząd za zmianami w Kpa

Rząd w swoim stanowisku opowiada się za zmianami, które pozwolą doręczać pisma nadawane za potwierdzeniem odbioru bezpośrednio do skrzynek pocztowych adresatów. Wskazuje jednak na konieczność...

19.07.2011

Rewolucja w kpc

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną są niemal rewolucyjne. Zlikwidowane będzie postępowanie w sprawach gospodarczych, choć wydziały w sądach pozostaną....

18.07.2011

Od dziś nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Dzisiaj weszła w życie nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pozwala ona m.in. na udział przedstawicieli samorządów prawniczych w posiedzeniach Rady, gdy rozpatruje ona kandydatury ich członków,...

18.07.2011

Sejm znowelizował Prawo energetyczne

Sejm uchwalił w piątek 15 lipca ustawę Prawo energetyczne. Posłowie przyjęli m.in. poprawki obligujące firmy, które ubiegają się o określenie warunków przyłączenia do sieci nowych instalacji, do...

18.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski