Zgodnie z tymi regulacjami do wyliczenia maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd jednego kilometra po drogach zostaną wzięte pod uwagę także koszty poniesione na przebudowę drogi, wszystkie wydatki poniesione na projekty i ekspertyzy związane z budową danego odcinka oraz nakłady przeznaczone na samą budowę.
Maksymalne stawki będą też różnić się w zależności od klasy drogi. W sumie drogi, na których będą pobierane opłaty, będą podzielone na cztery klasy: „A” (autostrady), „S” (drogi ekspresowe), „GP” (drogi główne ruchu przyspieszonego) i „G” (drogi główne). Rozporządzenie przewiduje też, że do ustalenia maksymalnej stawki zostaną wzięte pod uwagę koszty związane z bieżącą obsługą elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd, który zacznie działać już 1 lipca 2011 roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna