Parabanki udzielające klientowi pożyczki będą miały obowiązek sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej jego zdolność kredytową. Do tej pory taką możliwość miały tylko banki i SKOK-i. Takie są konsekwencje poprawek do ustawy o kredycie konsumenckim, które zostały wprowadzone przez senatorów. Oznacza to, że parabanki, które do tej pory nie miały takiego obowiązku, od wejścia w życie zaproponowanych zmian będą musiały badać zdolność kredytową w takim samym stopniu jak banki i SKOK-i. Obecnie parabanki oceniają tylko ryzyko kredytowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia wprowadzone zmiany negatywnie.
– Jesteśmy zaskoczeni zmianami w Senacie. Głównie wprowadzeniem przepisów zwiększających dotychczasową dostępność do Biura Informacji Kredytowej. Nasz niepokój budzi nieograniczony dostęp do tajemnicy bankowej bez zgody konsumenta. Mamy jednak nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w kształcie zaproponowanym po wielomiesięcznych pracach, również prowadzonych przy udziale środowiska bankowego – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna