Nowe przepisy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Wchodząca w życie 1 lipca br. ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza również kilka istotnych zmian w obowiązującej obecnie Ustawie z 25 listopada...

24.06.2011

Nowe plany - transportowe

Samorząd terytorialny

Do obowiązków j.s.t. należeć będzie sporządzenie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

23.06.2011

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

Ciągłość odpowiedzialności za ochronę ludzi w każdej sytuacji, a nie jedynie w momencie wystąpienia realnego zagrożenia, mają zapewnić zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, których projekt...

23.06.2011

Kolej łatwiej skorzysta z unijnych funduszy

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Nowe przepisy wprowadzone...

23.06.2011

Policjant zastrzeli terrorystkę w ciąży

Policjant będzie mógł strzelać nawet do kobiet w widocznej ciąży i dzieci jeśli uzna, że mogą dokonać aktu terrorystycznego. I nie musi nawet oddać wcześniej strzału ostrzegawczego taką możliwość...

23.06.2011

Miliony dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Samorząd terytorialny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom ochrony przeciwpożarowej środki finansowe przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej.

22.06.2011

Wojewoda sprawdzi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Z dniem 2 lipca 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania...

22.06.2011

W UE łatwiej będzie wyegzekwować alimenty

W tym tygodniu weszły w życie przepisy, które ułatwią egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych w przypadku małżeństw międzynarodowych; decyzje, które zapadły w jednym państwie UE, będzie można...

22.06.2011

Rząd ma projekt abolicji dla cudzoziemców

Abolicję dla cudzoziemców przebywających w Polsce od 20 grudnia 2007 roku przewiduje przyjęty w środę przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zalegalizowaniu pobytu cudzoziemców, przebywających na...

22.06.2011

Wyższa dieta za wyjazd na poligon

Żołnierz zawodowy za ćwiczenia i szkolenia będzie dostawał 23 zł diety. W środę wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia,...

22.06.2011

Nowelizacja Prawa atomowego podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo atomowe - poinformowała prezydencka kancelaria. Nowelizacja wprowadza podstawy prawne do rozwijania w Polsce programu energetyki...

22.06.2011

O mieniu komunalnym inaczej

Samorząd terytorialny

Zmiany w informowaniu o stanie mienia wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa.

21.06.2011