Harmonogram kontroli do przeprowadzenia w 2011 roku zostanie zatwierdzony do 30 czerwca 2011 r. – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. Zastąpi ono zarządzenie nr 15 ministra finansów z 18 maja 2009 r.
Jednostka, która będzie sprawdzana, nie będzie zaskakiwana kontrolą. Przed jej rozpoczęciem otrzyma pisemne zawiadomienie. Kontrole będą mogły być przeprowadzone bez uprzedniego zawiadomienia, w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowym wykonywaniu zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych albo urzędów obsługujących te organy bądź o nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 12.03.2011.