Koszty leczenia udarów mózgu to 1,5 mld zł rocznie

Co roku odnotowuje się w Polsce 6070 tysięcy przypadków udarów mózgu, z czego około 30 tysięcy kończy się śmiercią. Udary są też pierwszą przyczyną niepełnosprawności. Koszty związane z leczeniem...

10.11.2015

Kolejne szpitale wdrażają standardy postępowania

Minister zdrowia przyznał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia kolejnym ośmiu szpitalom. Certyfikat CMJ jest dowodem na spełnianie przez szpitale wymagań dotyczących jakości...

09.11.2015