Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w całości decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz karę pieniężną, stwierdzając, że działania NFZ zakłóciły konkurencję na rynku. Urząd wydał decyzję w tej sprawie w grudniu 2013 r.

Urząd stwierdził wówczas, że Narodowy Fundusz Zdrowia nadużywał pozycji dominującej. W ocenie Urzędu kryteria oceny ofert przedsiębiorców, ubiegających się o kontrakt na świadczenie usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej stosowane przez dolnośląski oddział Funduszu, dyskryminowały nowych świadczeniodawców.

Okazało się, że ilość punktów zdobytych w konkursie przez poszczególnych przedsiębiorców nie odpowiada podziałowi przyznanych im środków finansowych. Z ustaleń Urzędu wynikało, że jedynie 10 procent środków zostało rozdysponowane na podstawie punktów uzyskanych w konkursie. Natomiast pozostałe 90 procent rozdzielono według kryteriów, których oferenci, przede wszystkim nowi, nie znali i nie mogli przewidzieć ich na podstawie ogłoszenia. Praktyka była dyskryminująca dla podmiotów, które chciały wejść na rynek i faworyzowała jednocześnie dotychczasowych kontrahentów NFZ, ponieważ oceniana była dotychczasowa współpraca z Funduszem.

Tym samym działania monopolisty zaburzyły konkurencję pomiędzy placówkami medycznymi. Niedozwolona praktyka polegała na podziale środków, który nie odpowiadał ilości zdobytych punktów w konkursie oraz braku wcześniejszej informacji, w jaki sposób pieniądze zostaną rozdzielone. Trwała ona od początku 2011 do sierpnia 2012 roku. Za nadużywanie pozycji dominującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nałożona została kara finansowa w wysokości 180.059,25 zł.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2015 r.