Ponad 55 mln zł to koszt inwestycji związanych w utworzeniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Inwestycje obejmowały między innymi budowę ośrodka nauk medycznych podstawowych, modernizację zakładu patomorfologii, przebudowę zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych.

Poza tym zmodernizowano budynek przeznaczony na dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, wyposażono go, dostosowano także infrastrukturę zarówno Uniwersytetu Zielonogórskiego jak i szpitali w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp.

Inwestycje były finansowane z budżetu samorządu wojewódzkiego. Część środków pochodziła z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu miasta Zielona Góra.

Z formalnego punktu widzenia - Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze stał się już kliniką. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, dyrektor szpitala zawarł umowę z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie udostępnienia obiektów szpitalnych. Wprawdzie nadal szpital stanowi tzw. „bazę obcą” dla uczelni, ale podjęte zostały już działania, by to zmienić.

Przygotowywane obecnie przekształcenie szpitala w spółkę będzie pierwszym krokiem, aby stał się on kliniką w znaczeniu tzw. „bazy własnej” - taką możliwość stwarzają zapisy w ustawie o działalności leczniczej. Po przekształceniu lecznicy województwo lubuskie będzie posiadało 100 procent udziałów w szpitalnej spółce, potem większościowym właścicielem stanie się Uniwersytet Zielonogórski, nabywając 51 procent udziałów. Co istotne w tej operacji – Województwo Lubuskie nie zostanie pozbawione wpływu na lecznicę. Mimo że będzie właścicielem mniejszej części udziałów - 49 procent, to jednak udziały te będą uprzywilejowane. Dzięki zmianie formy organizacyjno-prawnej lecznicy będzie możliwość sięgnięcia po środki z krajowych programów operacyjnych.

Obecnie na zielonogórskiej uczelni medycynę studiuje 60 przyszłych lekarzy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 11 grudnia 2015 r.