Poza tym zmodernizowano budynek przeznaczony na dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk i Zdrowiu, wyposażono go, dostosowano także infrastrukturę zarówno Uniwersytetu Zielonogórskiego jak i szpitali w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. 

Inwestycje były finansowane z budżetu samorządu wojewódzkiego. Część środków pochodziła z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu miasta Zielona Góra.

Z formalnego punktu widzenia – Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze stał się już kliniką. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, dyrektor szpitala zawarł umowę z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie udostępnienia obiektów szpitalnych. Wprawdzie nadal szpital stanowi tzw. „bazę obcą” dla uczelni, ale podjęte zostały już działania, by to zmienić.

Czytaj: Zielona Góra: szpital będzie spółką z udziałem uczelni>>>

Przygotowywane obecnie przekształcenie szpitala w spółkę będzie pierwszym krokiem, aby stał się on kliniką w znaczeniu tzw. „bazy własnej” - taką możliwość stwarzają zapisy w ustawie o działalności leczniczej. Po przekształceniu lecznicy województwo lubuskie będzie posiadało 100 procent udziałów w szpitalnej spółce, potem większościowym właścicielem stanie się Uniwersytet Zielonogórski, nabywając 51 procent udziałów. Co istotne w tej operacji – Województwo Lubuskie nie zostanie pozbawione wpływu na lecznicę. Mimo że będzie właścicielem mniejszej części udziałów – 49 procent, to jednak udziały te będą uprzywilejowane. Dzięki zmianie formy organizacyjno-prawnej lecznicy będzie możliwość sięgnięcia po środki z krajowych programów operacyjnych.

Obecnie na zielonogórskiej uczelni medycynę studiuje 60 przyszłych lekarzy.