Skierowania lekarskie

Komentarz dotyczy kwestii związanych ze skierowaniami lekarskimi. W swej istocie dotyka on nade wszystko materii ważności skierowań lekarskich, rodzajów świadczeń objętych obowiązkiem posiadania...

23.06.2016

Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne

Omawiane w ostatnim czasie w mediach podwyżki dla pielęgniarek wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń...

23.06.2016