Ministerstwo zapewniło także w komunikacie, że ewentualne zmniejszenie liczby niektórych łóżek szpitalnych ze względu na obserwowane już trendy i prognozy epidemiologiczne nie będzie skutkowało zwiększeniem kolejek. Prognozy zawarte w mapach uwzględniają już liczbę pacjentów oczekujących na dane świadczenia (czyli kolejki).

Komunikat resortu został opublikowany w związku z informacjami prasowymi, które mówily o tym, że plany rządu dotyczą likwidacji 17 tysięcy łóżek szpitalnych. 

„Minister zdrowia nie podejmuje decyzji w sprawie liczby łóżek na poszczególnych oddziałach – decydują o tym podmioty tworzące poszczególne szpitale (czyli ich właściciele). Mapy zawierają prognozy potrzeb zdrowotnych na poziomie województw, a nie gotowe wytyczne dla poszczególnych szpitali. Nie są one elementem centralnego sterowania, a jedynie narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji. Mapy nie wskazują również, które szpitale powinny otrzymać kontrakty, ponieważ w Polsce istnieje system konkursowy, w którym podmioty na równych zasadach starają się o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia” – wyjaśnia resort w komunikacie. 

Według Ministerstwa mapy mają też pomóc w określeniu, ile umów należy zawrzeć, by były one dopasowane do prognozowanych potrzeb zdrowotnych obywateli i umożliwiały ich zaspokojenie. Nie określają natomiast ani nie sugerują, z jakimi podmiotami (szpitalami) te umowy miałyby być zawierane.

Istotą map potrzeb zdrowotnych jest także stworzenie rzetelnego narzędzia statystycznego. Są ważnym i potrzebnym narzędziem, które pozwoli racjonalnie zaplanować zakup świadczeń dla pacjentów, a także nowe inwestycje w poszczególnych regionach kraju – wyjaśnia resort.

Ministerstwo podkreśla także, że dane z map potrzeb zdrowotnych powinny być stosowane z namysłem i rozwagą – tak, aby środki na służbę zdrowia jak najlepiej zabezpieczały potrzeby pacjentów i były efektywnie wydatkowane.

Aktualna wersja map potrzeb zdrowotnych jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz serwisie Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

Źródło: www.mz.gov.pl