Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, między innymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. 

Starania zarządu województwa lubuskiego  o tę inwestycje trwały kilka lat. Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze kupiło specjalistyczny śmigłowiec. Samorząd województwa będzie współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. (w budżecie województwa lubuskiego zapisano na ten cel 2,5 mln zł). Dzięki tej inwestycji podniesie się  standard szpitala, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.  

[-OFERTA_HTML-]

Budowę bazy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap do budowa bazy tymczasowej. I działania w tym zakresie właśnie się rozpoczęły – ogłoszony jest przetarg na samą budowę, ale także na dostawę i najem namiotów halowych, które będą pełnić funkcję hangaru dla śmigłowca. Druga część zadania to już budowa docelowej bazy, która na stałe wpisze się w krajobraz ratunkowej mapy województwa lubuskiego.

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje 23 śmigłowcami, stacjonującymi w 17 bazach stałych i jednej sezonowej. Jest to nowoczesna flota, zapewniająca pacjentowi jak najlepsze zabezpieczenie medyczne w trakcie transportu do docelowej jednostki medycznej. Rocznie wykonywanych jest średnio 8.300 misji ratowniczych. Liczba tych misji z roku na rok wzrasta: w 2014 roku wykonano 8.928 lotów, w 2013 roku - 8.036 a w 2012 roku - 7.951. 

Nowe śmigłowce są  wyposażone w sprzęt medyczny najwyższej klasy umożliwiający pełne zabezpieczenie pacjenta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu w kabinie medycznej możliwe będzie stałe monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego  w czasie lotu. Przekłada się to na bezpieczeństwo chorego w trakcie misji i zwiększa jego szanse na przeżycie w krytycznej sytuacji.

Źródło: www.lubuskie.pl