Lek Ozurdex to implant doszklistkowy z aplikatorem, stosowany w ramach programu lekowego.

Rada przygotuje także opinie w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, leków zawierających substancje czynne: donepezilum, rivastigminum, quetiapinum, prednisonum, tacrolimusum, haloperidolum, olanzapinum.

W programie spotkania Rady jest także przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania jako gwarantowanych świadczeń: „Kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego" oraz  „Kompleksowa opieka nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego".

Podczas spotkania przygotowane zostaną także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocenione zostaną następujące programy:

 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci miedzy 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018",

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018",

„Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny"".

 


Źródło: www.aotm.gov.pl